Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Anki Olsson, Camilla Nyeng, Camilla W. Riiser, Pia Sprogøe

1. Overtagelse af kassererposten
Anki mangler fortsat at få et D-nummer for at kunne overtage posten som kasserer. Heldigvis har Camilla R. allerede et norsk personnummer. Camilla N. sørger for at få formaliteterne i orden i banken der er i Trondheim.

2. Regnskab for 2018
Regnskabet er godkendt, men kun underskrevet af den ene revisor.

3. SATS og SCANSECTs kongres 2020
Vi vil foreslå et fællesmøde i Kastrup Lufthavn til efteråret, hvor vi får en oversigt over de kommende kongresser – gerne 5 år frem i tiden.

Vi ønsker dialog med SATS om deling af overskuddet fra kongresserne. Vi har intet fået de sidste to år – Helsinki og København. Løbet er nok kørt for de to kongresser, men fremadrettet, må vi have klare linjer/regler.

4. PV-kursus
Kurset bliver ikke afholdt i år som planlagt pga. manglende tid.

5. Kongressen 2019
Der er flere kritikpunkter på denne kongres udover det sene tidspunkt, hvor vi endelig fik kontakt til KS og fik et navn på hvem der stod for at organisere SCANSECT delen af kongressen.

Kongressen blev for 10 år siden døbt om til: Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery og viser logoer for de tre foreninger der står bag kongressen. Denne gang hedder den SATS og så den nationale forenings navn. SATNU & SCANSECT er overhoved ikke nævnt og ej heller logoer vist!

Abstracts skal sendes til SCANSECTs videnskabelige komite og navnene på komiteens medlemmer skal også annonceres.

Fint med en APP, men vi mangler at få udleveret et program, hvor vi kan læse abstracts og kan notere kommentarer til.

Ønsker også en deltgerliste så vi kan se hvor mange perfusionister der har deltaget.

6. Eventuelt
Næste telemøde er mandag den 28. oktober kl. 1700.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.