Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Anki Olsson og Pia Sprogøe

Afbud: Camilla Nyeng og Camilla W. Riiser

1. Godkendelse af sidste referat
Camilla R. undersøger mht. overskuddet fra kongressen 2018 i København. Else sender en rykker til København.

Program er nu kommet på hjemmesiden, men der mangler information på hjemmesiden om at det er en SATS, SCANSECT og SATNU kongres.

Kontingent er indbetalt for NORSECT og DANSECT.

Godkendt.

2. Overtagelse af kassererposten
Anki mangler fortsat at sende relevante papirer til Camilla Nyeng. Anki melder hvornår hun er klar til at overtage posten.

3. Mail fra Erik Braatz
Spørger til antal priser. Vi plejer at tage stilling til hvilke og hvor mange priser der kan uddeles og hvad priserne hedder. Else svarer på hans mail og supplerer med Líneys svar.

Det er VIK der skal vurdere abstrakts og navnene på medlemmerne på VIK.

4. Moderator forslag
Erik har to svenske forslag og Líney har skrevet at hun evt. kan og vi hører os om der er andre der deltager og kan påtage sig rollen.

5. Regnskab for 2018
Regnskabet er sendt til revisorerne og er ikke underskrevet. Der mangler et par billag. Else reviderer det.

6. SATS og SCANSECTs kongres 2020
Der er i Norge og Bergen vil gerne stå for det, men ønsker at høre SCANSECTs holdning til samarbejdet med SATS.

Vi ønsker fortsat et samarbejde, men der skal være mere struktur og vi skal være med i samarbejdet og have indflydelse.

Vi vil foreslå et fællesmøde i Kastrup Lufthavn til efteråret.

7. Eventuelt
Fremad rettet skal vi i bestyrelsen være mere obs. på at vide hvor kongresserne skal holdes mindst 2 år frem i tiden og vi skal sørge for at alle er informerede i god tid og vore ønsker kan opfyldes.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.