Scansect-G11

Referat fra generalforsamlingen

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe vælges enstemmigt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Referent: Pia Sprogøe
Kontrollanter: Micael Appelblad og Peter Fast Nielsen
Stemmetællere/rösträknare: Finn Eliassen og Christina Edvinsson

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Generalforsamlingen konstateres varslet og indkaldt rettidigt.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
(Se bilag 1)

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formandens beretning gennemgås. Bilag 2
Beretningen godkendes.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Beretning fra Videnskabelig komite
en gennemgås ved Líney Símonardóttir. Bilag 3

Der var lidt debat frem og tilbage om oprettelse og brugen af debat forum på Facebook. Dette begrænser jo debatten til kun de der har en profil på Facebook. Vi har en hjemmeside, hvor der også kan oprettes et lukket debatforum. Vi kunne jo spørge webmasteren om dette?

Det er fortsat meget frustrerende at der ikke kommer flere abstracts til kongressen, men der er ikke meget tid i hverdagen tilovers til det og det er måske på tide at vi accepterer det og betragter: glasset som halv fyldt i stedet for halv tomt!

Líney efterspørger en mailadresse på samtlige perfusionister i Skandinavien. Den danske er endnu ikke fuldendt, men der arbejdes på det.

Beretningen godkendes.

Beretning fra Uddannelses komite, UDK ved Else Nygreen. Bilag 4
EPR
Beretningerne godkendes.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet (bilag 5) gennemgås ved Christina Edvinsson.
Godkendes.

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budget (bilag 6) gennemgås ved Christine Edvinsson.

Der er budgetteret med penge til støtte for SCANSECT medlemmer der ønsker at præsentere, men ikke kan få det hele finansieret fra anden side.

Budgettet godkendes med fastholdelse af det nuværende kontingent på 10€ pr. medlem.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Arven Mongstad, NORSECT og Pia Sprogøe, DANSECT genvælges enstemmigt.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Til VIK genvælges Vivian Høyland, NORSECT og Peter Fast Nielsen, DANSECT enstemmigt.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard er på valg og modtager genvalg som revisorer.

Tony Carlson og Jan Svensson er på valg og modtager genvalg som revisorsuppleanter.

Revisorer: Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard blev enstemmig genvalgt.

Suppleanter: Tony Carlson og Jan Svensson blev enstemmigt genvalgt.

14. Eventuelt.

SCANSCAT ved Peter Fast Nielsen
Der er 7, måske 8, studerende på kurset der starter medio oktober. 4 fra Norge, 1 fra Sverige, 1 måske 2 fra Danmark, 1 fra Iran og 1 fra Indien.

Priser
Der blev i år delt 2 priser ud. Alle priser SKAL ikke nødvendigvis deles ud hvert år. Der skal være et vist videnskabeligt niveau og indhold i præsentationerne. Generalforsamlingen blev enig om at reducere antal af priser til 2 måske 3.

Best Perfusion Paper og First Time/School Graduation Paper og måske en for Case Report.

Aarhus 22.-24. august 2013
Programmet er ikke færdigt, men de er langt i planlægningen. Der bliver 2 joint sessions og 5 separate.

Joint bliver om Cardiac Failure og Bleeding – Blood Saving.

Separate bliver 1 til abstracts, 2 til workshops og 2 med symposium.

Data registre, hvor EPR, EACTS og Dendrite måske kan fortælle om de eksisterende registre og hvor langt er EPR kommet.

Følg med på: www.sats2013.com

 

På gensyn i Aarhus.

Aarhus den 23. august 2012.
Referent: Pia Sprogøe
Kontrollant: Micael Appelblad
Kontrollant: Peter Fast Nielsen

Udgivet i Generalforsamlinger, Referater.