Referat fra generalforsamlingen

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe blev valgt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia blev valgt til referent.
Camilla Nyeng og Arne Krogstad fra Tromdheim blev valgt som kontrollanter.
Líney Símonardóttir og Jens Steensgaard fra henholdsvis Reykjavík og København valgt til stemmetællere.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Pia konstaterede af generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.

4. Godkendelse af dagsordenen
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
Der var 20 perfusionister med til generalforsamlingen.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Der blev afholdt 5 telefonmøder og bestyrelsen er næsten alle registreret i Brønnøysundregisteret, så derfor er det Else der indtil nu har fungeret som kasserer.

Bestyrelsen vil fremadrettet lave en Uddannelses Fond med finanser fra firmaerne til støtte til perfusionister der ønsker at indsende abstracts og ikke kan få rejse m.m. finansieret på anden måde end med hjælp fra denne fond.

Beretningen blev godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Videnskabelig komite ved Líney Símonardóttir: der er stadig få abstracts – 3 stk. og to af disse var fra ikke perfusionister.
Der var flere forslag til hvordan vi får flere til at indsende abstracts og de har været prøver gennem tiderne. Der er arbejde forude for komiteen og bestyrelsen.

Det er et ønske fra flere medlemmer at der uddeles priser uanset hvor mange der er i kategorien og niveauet.

Uddannelses Komiteen ved Else Nygreen: der har ikke været afholdt møder og det planlagte PV-kursus i oktober bliver ikke afholdt.

Beretningerne blev godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Else Nygreen. Regnskabet var godkendt af revisorerne med kommentarer.

Kontoen er ændret fra netbank til netbedrift. Den nye bestyrelse skal igen registreres i Brønnøysundregisteret.

De manglende kontingentindbetalinger fra NORSECT og SWESECT samt Island er efterfølgende blevet indbetalt.

Der er de sidste 2 år ikke kommet nogen indtægt til SCANSECT efter kongresserne i Helsinki og København. Bestyrelsen vil indkalde SATS og SATNU til et møde på Kastrup lufthavn til en dialog om dette og også få en plan over de kommende kongresser. Flere fra generalforsamlingen mente at der skulle sendes fakturaer til SATS for de to ”manglende” indbetalinger og nogle mente at en dialog først er vejen at gå.

Regnskabet blev godkendt.

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budgettet blev gennemgået af Else Nygreen. Der er underskud på budgettet som der har været de andre år og denne gang vil de penge der er sat af til et møde i VIK blive brugt til mødet i Kastrup lufthavn.

PV-kurset vil heller ikke blive afholdt i år.

Budgettet blev godkendt og kontingentet bibeholdes på €10 pr. medlem.

11. Valg af generalsekretær (hvert 4. år – ulige år)
Else Nygreen er nu blevet pensionist og Camilla Riiser fra RH i København blev valgt som den nye generalsekretær. Tillykke!

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Ingen på valg.

13. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Líney Símonardóttir fra Island og Micael Appelblad fra SWESECT modtog genvalg til VIK.
Martin Thelander fra SWESECT modtog valg som det 5. medlem af VIK efter Anne Louise Bellaiche fra DANSECT der udtrådte i 2017.

14. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth er på valg og blev enstemmigt genvalgt som revisorer.
Kim Sabroe og Jens Steensgaard fra RH, København blev enstemmigt vagt som revisorsuppleanter.

15. Eventuelt
Anita Furdal Leiknes fra Bergen fortalte lidt om kongressen 16-18. september 2020 i Bergen. Følg med på: www.sats2020.com

Bestyrelsen takkede Else for det store arbejde hun gennem mange år har lagt i foreningsarbejdet. Det har ofte været en hård og ulige kamp, men meget er dog blevet gjort gennem tiderne. SCANSECT ønsker hende alt vel i fremtiden og håber at hun vil nyde sin pensionisttilværelse.

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Ses i Bergen 2020.

Udgivet i Generalforsamlinger.