Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Ordstyrer: Else Nygreen

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Referent: Pia Sprogøe
Kontrollanter: Kristian Aasmundrud og Rune Grauhaug
Stemmetællere: Susanne Brøndgaard Nissen og Helle Nørrelund

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
(Se bilag 1) Godkendt.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
(Se bilag 2) Godkendt.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Uddannelseskomiteen ved Else Nygreen. Komiteen har holdt 1 møde og der arbejdes på at lave nye PV-kurser i samarbejde med skolen. Der kommer en oversigt over emne-ønsker til PV-kurser fra de skandinaviske perfusionister senere.
Lena Sahlén og Ulf Wallgren har påtænkt at afholde et kursus i henholdsvis hæmatologi og immunologi i 2006.
Skolen i Århus starter den nye masteruddannelse 5. september med et hold på 14 nye perfusionister fra hele Skandinavien.
Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen af skolen og den kommer til at bestå af 3 perfusionister, 3 thoraxkirurger, 3 thoraxanæstesiologer og 1 fra SCANSECT, 1 fra SATS, 1 fra EBCP og 1 elevrepræsentant.
Beretning godkendt.

Videnskabelig Komite: se bilag 3. Godkendt.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås ved Else Nygreen se bilag 4. Godkendt.

9. Indkomne forslag
(Se bilag 5) Vedtaget. Reviderede vedtægter vedlagt referatet.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Regnskabet gennemgås ved Else Nygreen (se bilag 6). Godkendt.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
NORSECT: Else Nygreen modtog genvalg.
SWESECT: Kerstin Björk modtog genvalg.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Uddannelses Komite: NORSECT: Else Nygreen genvælges.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Revisorer: Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard, Skejby genvælges.
Suppleanter: Tony Carlson og Lennart Johannesson fra Örebro genvælges.

14. Eventuelt
· SCANSECT’s bestyrelse foreslår at SCANSECT’s repræsentant er formanden for Uddannelseskomiteen (Else Nygreen).
· SCANSECT’s repræsentant i FECECT har i mange år været Thore Pedersen, men pga. sygdom har han ikke kunnet deltage i møderne og SCANSECT’s bestyrelse forslår at hvervet overgår til formanden for VIK (Anne Louise Bellaiche) såfremt Thore ikke ønsker at fortsætte. Else kontakter Thore desangående.
· SCANSECT kongressen er ikke godkendt i EBCP som international kongres. Der skal søges om dette, men den blev ikke godkendt. Else tager dette op på mødet med EBCP i Barcelona i september.
· Pia mangler stadig materiale til SCANSECT’s historie. Alt har interesse. Der vil blive lavet et nyt skib med ICESECT’s logo på.

Referent Pia Sprogøe
Kontrollant Kristian Aasmundrud
Kontrollant Rune Grauhaug

Udgivet i Referater.