Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe vælges enstemmigt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Referent: Pia Sprogøe
Kontrollanter: Elin Nygaard og Camilla Nyeng
Stemmetællere/rösträknare: Vivian Høyland og Randi Wolden Østbakk.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Generalforsamlingen konstateres varslet og indkaldt rettidigt.

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
(bilag 1)

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formandens beretning gennemgås. Bilag 2

Beretningen godkendes.

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Beretning fra Uddannelseskomiteen ved Else Nygreen.

Intet at berette.

Beretning fra Videnskabelig komiteen ved Líney Símonardóttir. Bilag 3
Der blev på kongressen i Vilnius uddelt 2 priser. Listen over priser og til hvem for hvad bliver opdateret på hjemmesiden.

I år blev der modtaget 6 abstracts, hvoraf 2 blev afvist og 1 var til SATS og ikke SCANSECT. De 3 abstracts der blev godtaget var fine, men desværre kom der ingen fra Skandinavien.

Der var 3 Case Reports og de var fra to medlemmer af VIK. De var også gode. 1 pris vil blive uddelt i år. Næste år er der et nyt ”kuld” fra skolen, så da håber vi på mindst 10 abstracts!

Beretning fra Uddannelses komite, UDK ved Else Nygreen. (bilag 4)

EPR

Beretningerne godkendes.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet (bilag 4) gennemgås ved Christina Edvinsson.

Godkendes.

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budget (bilag 5) gennemgås ved Christine Edvinsson.

Budgettet godkendes med fastholdelse af det nuværende kontingent på 10€ pr. medlem.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Else Nygreen, Generalsekretær og Christina Edvinsson, SWESECT genvælges enstemmigt.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Til UDK genvælges Else Nygreen, NORSECT enstemmigt.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard er på valg og modtager genvalg som revisorer.
Tony Carlson og Jan Svensson er på valg og modtager genvalg som revisorsuppleanter.
Revisorer: Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard blev enstemmig genvalgt.
Suppleanter: Tony Carlson og Jan Svensson blev enstemmigt genvalgt.

14. Eventuelt
Hvorfor kommer der ingen abstracts of hvad kan vi gøre, eller hvad gør vi?
Else Nygreen: Vi har mindre tid, mere pressede pga. mindre personale og færre penge til rejser til kongresser.

Peter Fast Nielsen: Vi skal analysere hvorfor vi ingen abstract får og satse på de nye fra skolen.

Líney Símonardóttir: Evt. firmasponsorerede projekter?

Louise Bellaiche: Trenden er at færre perfusionister fra Skandinavien deltager i kongressen og dermed også antal af abstracts. Vi har tilbudt hjælp til at sætte et abstract op og lave en PPP – ingen respons dengang.

Vi skal også være obs på abstracts der hører til SCANSECT ikke sendes til SATS.

Vi skal definere hvad formålet med denne kongres er for os. Skal det være Education i stedet for Study?

Det er svært at opnå respekt hos kirurgerne, ved ingen videnskabelige arbejder fra os. Vi får også mindre og mindre andel i et evt overskud fra kongressen.

Vi skal gøre noget NU og ikke om 10 år!

Else Nygreen: Enig.
Peter Fast Nielsen: Vi kan godt overleve uden alt for mange abstracts.

Pia Sprogøe: Der kommer ikke deltagere fra UK, D og beneluxlandene som før i tiden. Måske er alle pressede?

Lægerne har mange abstract, men det er PhD studerende og ikke de ”gamle” kirurger på vores alder der præsenterer.

Louise Bellaiche: Vi (kongressen) har mistet respekt og derfor kommer der ingen abstracts fra UK, D ovs.

Der afholdes PV-kursus i Odense, Danmark lørdag den 25. oktober 2014, så reserver allerede nu dagen.
Titlen: A ”Bloody” Work. Følg med på hjemmesiden: www.scansect.org

Göteborg 3-5. september 2014. Følg med på: www.sats2014.com

På gensyn i Göteborg.

Aarhus den 24. august 2013
Referent: Pia Sprogøe

Udgivet i Generalforsamlinger, Referater.