Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Pia Sprogøe vælges enstemmigt.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare
Pia Sprogøe vælges til referent.

Arne Krogstad og Camilla Nyeng vælges til kontrollanter og Line Larsen og Jon Bering Kristensen vælges som stemmetællere/rösträknare.

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Generalforsamlingen erklæres lovligt varslet og indkaldt.

4. Godkendelse af dagsorden
Der er ingen ekstra punkter til dagsordenen og den godkendes.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
24 medlemmer deltog i generalforsamlingen. (bilag 1)

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning gennemgås ved Else Nygreen og godkendes. Bilag 2

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Beretning fra Uddannelses Komiteen er med i bestyrelsens beretning.

Beretning fra Videnskabelig Komite gennemgås ved Líney Símonardóttir og godkendes. Bilag 3

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås ved Christina Edvinsson. Der er ingen indtægter fra kongressen i Aarhus, men alligevel kom vi ud med et overskud.

Regnskabet blev godkendt (bilag 4).

9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budgettet er lavet ud fra dette års regnskab, altså er der ikke medregnet indtægter fra kongressen. Dette medfører et underskud.

Trods underskuddet godkendes budgettet, da bestyrelsen ikke har forventninger om de store udgifter det kommende år (bilag 5)

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
Arve Mongstad, NORSECT og Pia Sprogøe, DANSECT genvælges enstemmigt. NORSECT finder et medlem til bestyrelsen, hvis Arve ikke modtager genvalget.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Ingen på valg.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Emmy Ditlevsen modtog ikke genvalg da hun går på pension med udgangen af dette år. Tak for hjælpen gennem årene!

Klavs Ebbensgaard og Jon Bering Kristensen vælges enstemmigt som revisorer.

Tony Carlson og Jan Svensson genvælges enstemmigt som revisorsuppleanter.

14. Eventuelt
Morten Reumert er først på året sluttet som webmaster for DANSECT og SCANSECT’s hjemmesider. Vi takker ham for hans arbejde gennem årene.

Tuija Skjærbæk fra Aalborg Universitets Hospital har overtaget jobbet. Det vil i fremtiden blive lavet om på designet, så kom endelig med ideer til hvad I, som brugere ønsker af siden.

Husk PV-kursuset i Odense, Danmark lørdag den 25. oktober 2014, og tilmeld dig/jer snarest via hjemmesiden.

Titlen: A ”Bloody” Work. Følg med på hjemmesiden: www.scansect.org

Bergen 3-5. september 2015. Følg med på: www.sats2015.com

På gensyn i Bergen.

Udgivet i Generalforsamlinger.