Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande
Else Nygreen vælges til ordstyrer.

2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter og 2 stemmetællere/rösträknare
Referent: Pia Sprogøe
Kontrollanter: Jan Solbø og Ulf Larsen
Stemmetællere: Hasse Karlsson og Kerstin Björk

3. Godkendelse af varsling og indkaldelse
Der står 2003 og ikke 2004 på indkaldelsen, men den godkendes.

4. Godkendelse af dagsorden
Godkendes.

5. Optegnelse af deltagende medlemmer
Optegnelse vedlagt referat.

6. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning
Årsberetning gennemgås af Else Nygreen og godkendes. Bilag 1

7. Gennemgang og godkendelse af komiteberetninger
Videnskabelig komite ved Jan Solbø: Komiteen fik tilsendt abstracts med ultrakort varsel og føler ikke mere at have den store indflydelse på udvælgelsen af disse samt hvem der skal indstilles til evt. priser. Fremover skal det være muligt ved indsendelse af abstract at vælge om det er SATS eller SCANSECT man ønsker at præsentere hos.
Komiteen laver et indlæg til ”Kogebogen”, så det fremover er muligt at se hvilke opgaver der ligger i komiteen. Denne ”Kogebog” kommer senere til at ligge på hjemmesiderne.

8. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås af Else Nygreen. SWESECT fik udsættelse med hensyn til kontingent indbetaling for 2003 og betaler så dobbelt for 2004. Dv.s betaling fra SCANSECT til den svenske hjemmeside ikke er betalt, men betales dobbelt for 2004.06.18 Regnskabet godkendes.

9. Indkomne forslag
(Bilag 2) indsendt af Pia Sprogøe om ændring af vedtægterne godkendes.

10. Gennemgang og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent/avgift
Budget gennemgås af Else Nygreen. Medlemsavgiften er incl. 2 x SWESECT indbetalinger. Udgifter til web-siderne skal være 4000,- og ikke 3000,- pga. SCANSECT’s indbetalig til SWESECT for 2003 og 2004.06.18 Budgette godkendes og dermed fastholdes kontingent på €10 pr aktivt medlem af de nationale foreninger.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
DANSECT: Pia Sprogøe genvælges.
NORSECT: Conny Andersson ønsker ikke genvalg og Anne-Marie Kjersem vælges og besidder kasserer posten.

12. Valg af komitemedlemmer (hvert 4. år)
Videnskabelig komite: NORSECT: Jan Solbø genvælges.

13. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter (hvert år)
Revisorer: Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard, Skejby genvælges.
Suppleanter: Tony Carlson og Lennart Johannesson fra Örebro genvælges.

14. En fælles skandinavisk uddannelse
På videokonferencen i november 2003 i Oslo var der bred enighed om at vi skulle have en fælles skandinavisk uddannelse på master niveau med bred basis og automatisk EBCP godkendelse.
Der er nu kun 3 elever så de to eksisterende skoler starter ikke op til september.
Hvad med en Europæisk uddannelse?
Hvordan kommer vi videre?

Göteborg uddannelsen ved Christer Ericson: Skolen blev godkendt i ’87 og hører under det medicinske fakultet. Uddannelsen giver 40 point og dern mangler 10 point for at komme på masterniveau. 1 point svarer til 1 uge og de 10 manglende point kunne evt. bruges på et projekt. CE arbejder nu på at få dette klarlagt og beskrevet. CE tror ikke på en fælles basis uddannelse, da praktikstederne må være universitetsklinikker.

Den Danske Perfusionistskole ved Hans Nygaard: Der er søgt om mastergodkendelse i kardiovaskulær teknologi (Master of Cardiovascular Technologi). Uddannelsen vil give 60 ECTS point (European Credit Transfere System). Se vedlagt ”dias”.
1 ECTS point svarer til 30 timers arbejde for en studerende. De 30 timer er incl. timerne i skolen og hjemmearbejde samt projektarbejde.
Modulerne på skolen giver 5 ECTS point hvilket svarer til 150 arbejdetimer, altså skal der arbejdes 2 timer hjemme for hver time på skolen.

Hvad mangler vi perfusionister af oplysninger:
Informationsplan fra skolerne:
· Nationale behov for uddannelse/efteruddannelse
· EBCP’s behov for uddannelse/efteruddannelse
· Master-opgradering af seniorer
· PV-kurser
· Uddannelse af mediocoingeniører
· Uddannelse af folk til industrien
· Økonomisk dækning

Ovenstående skal de to skoler lave et skriftligt oplæg der sendes til Else Nygreen inden november 2004, hvorefter perfusionisterne tager stilling til hvilken uddannelse der fremover skal være for perfusionister i Skandinavien.
Afstemningen er sat til november, så den valgte skole kan arbejde videre med mastergodkendelsen og hele planlægningen til opstart af et hold september 2005.

15. Eventuelt
Næste SATS & SCANSECT møde er 25.27. august 2005 i Bergen, Norge. Følg med på: http://flimra.intermedia.uib.no

Der opfordres til at SCANSECT sender et brev til SATS om at vi har vores egen videnskabelige komite til bedømmelse og udvælgelse af de perfusionsrelevante indsendte abstracts.
På 1.st announcement er der for første gang nævnt hvem der er i denne komite.

Referent Pia Sprogøe
Kontrollant Jan Solbø
Kontrollant Ulf Larsen

Deltagerliste:
Oddvar Klungreseth /Skejby Sygehus, Århus, Danmark
Mostaffa Ghaffan /Scandinavian HeartCenter, Sverige
Lena Sahlén /Karolinska Univ. Sjukhuset, Stockholm, Sverige
Kerstin Björk /Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg, Sverige
Steinar Lien /St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge
Ruth E. Kongsvik Haukeland /Univ. Sykehus, Bergen, Norge
Anne-Marie Kjersem /Rikshospitalet, Oslo, Norge
Marx Runge /Rigshospitalet, København, Danmark
Christer Svensson /Blekinge Sjykhuset, Karlskrona, Sverige
Jan Svensson /Universitetssjukhuset Örebro, Sverige
Tony Carlsson /Universitetssjukhuset Örebro, Sverige
Rune Granhaug /Feiringklinikken, Norge
Gunn Catrin F. Bøen /St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge
Ulf Larsen /Universitetssykehuset i Nord Norge
Jan Solbø /Universitetssykehuset i Nord Norge
Christina Edvinsson /Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg, Sverige
Christer Ericson /Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg, Sverige
Pia Sprogøe /Skejby Sygehus, Århus, Danmark
Lena Lindholm /Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Sverige
Christina Løfgren /Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg, Sverige
Hasse Karlsson /Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg, Sverige
Else Nygreen Haukeland /Univ. Sykehus, Bergen, Norge

Udgivet i Referater.