Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden og der er ikke kommet svar fra de inviterede foredragsholdere. For at undgå at vi fremover ikke kan få præsentationerne fra de der ønsker at skrive en artikel kan vi spørge om at få lov til at lægge deres abstracts på hjemmesiden, da det ikke gælder som en publikation.

Camilla har fået lavet en poster med vores logo og logoet er ændret. Mangler et par rettelser og Pia samkører dette med Camilla.

Camilla afløser Vivian Høyland i VIK valgperioden ud, dvs. til 2016.

2. Scansect-kongres i Bergen
Der er ikke så mange tilmeldinger endnu, men de kommer!

Vi får vores eget rum til generalforsamlingen, hvor vi også vil få serveret frokost/lunch. Der er afsat 1½ time til mødet, så vi ikke skal skynde os, men også nyde det.

Der er modtaget 6 abstracts, men det ene blev sendt videre til SATS. Alle præsentationer er orale.

Vi har priser for Best Perfusion Paper Presentation og Best First Time Perfusionist Paper Presentation/Best Perfusion School Graduation Presentation.

Else kontakter sponsorerne om hvem der sponserer hvilken pris.

3. Dagsorden på generalforsamlingen
Pia kontakter de der er på valg om de modtager genvalg og undersøger hvem der vil modtage valg til Uddannelses Komiteen.

Der er fundet en til at være med-revisor.

4. Regnskab og budget
Rengskab er godkendt af revisorerne med en enkelt bemærkning. Pia havde et par rettelser/spørgsmål til budgettet og det rettes til.

5. Eventuelt
Stor ros til webmasteren for designet på den nye hjemmeside.

Næste møde bliver tirsdag den 4. august kl. 1800

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.