Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson, Camilla W. Riiser og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af sidste referat
Pia er ikke helt færdig med listen over svenske perfusionister, men arbejder videre med den.

Camilla R. Undersøger mht. overskudet fra kongressen 2018 i København.

Hjemmesiden er sidste år betalt af DANSECT, så årets regning vil blive betalt af SCANSECT.

Godkendt.

2. Ny generalsekretær
Camilla Wærling Riiser fra Rigshospitalet i København blev valgt på DANSECTs generalforsamling som den danske generalsekretær for SCANSECT, når Else går på pension til september.

Stort velkommen!

3. Registrering af Anki som kasserer
Proceduren med at få Anki registreret som kasserer fortsætter. Anki må sende en verificeret kopi af sit pas for at blive registreret og sende denne til Camilla N. Anki må have et D-nummer.

Signatur-ret gives i første omgang til Else og kassereren.

Anki har fået ny stilling som chef for perfusion og operation på Karlskrona. Indgår derfor ikke i vagtberedskabet, men vil af og til køre en perfusion. Fortsætter med at undervise og forske. Bestyrelsen ser umiddelbart ikke noget problem med at hun fortsætter i bestyrelsen og er kasserer. I vedtægterne/stadgar står der at man skal være aktiv perfusionist og det anser bestyrelsen hende fortsat at være.

4. Kongressen 2019
Vi har nu fået kontakt til Erik Braatz fra Karolinska i Stockholm, som står for vores del af kongressen. Han har brug for hjælp og har kontakt med Else og Líney.

Else skriver til ham om at vi ønsker at holde generalforsamling fredag den 6/9 kl. 10:30 – 11:30.

Pia sender senere link til kongressen til alle centre når denne hjemmeside er etableret.

Kongressen 2020 er i Norge og det er vist Trondheims tur!

5. SCANSECTs historie
Else har fået mail fra Timo Savunen fra Turku i Finland (kirurg) om at skrive lidt om SCANESTs historie i forbindelse med kongressen. Else og Pia ser på dette. God ide.

6. Eventuelt
Næste telemøde er torsdag den 11. april 2019 kl. 1730.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.