Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe
Afbud: Anki Olsson

1. Godkendelse af sidste referat
Mangler stadig en liste over de svenske perfusionister og Pia sender en mail om forespørgsel til centrene hun har adresse på. Godkendt.

2. Registrering
Camilla er kontaktperson i Brønnøysundregisteret og har nu ansvar for fremtidige registreringer. Anki må sende en verificeret kopi af sit pas for at blive registreret. Anki må have et D-nummer.

Signatur-ret gives i første omgang til Else og kassereren.

3. Ny generalsekretær
Danmark arbejder på sagen og håber at have et navn medio marts. Ellers kan hvervet jo gå videre til Sverige.

4. Kongressen 2019
Else har ikke hørt fra Anki eller Per Stentved fra Stockholm.

5. Økonomi 

 • Regnskab
  Et udenlandsk beløb overført i marts og vi er usikkre på om det er DANSECT kontingent. Pia undersøger dette.
  Der er ikke kommet penge ind fra kongressen i København, Pia undersøger dette.
  Der er ikke modtaget regning for hjemmesiden. Pia spørger webmasteren om dette er rigtigt eller om DANSECT har betalt regningen.
 • Budget
  Budget er lavet og includerer udgifter til PV-kurset, men vi har ikke hørt nærmere til det og kurset er heller ikke annonceret på hjemmesiden endnu.
 • Medlemsafgift 2018 &19
  Else har lavet en en faktura og den sender vi til kassererne. Pia sender en til Island.

6. Ansøgninger
Else arbejder fortsat på dette.

7. Liste over leverandører
Anki mangler at sende en liste til Else.

8. Eventuelt
Næste telemøde er torsdag den 14. marts 2019 kl. 1730.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.