Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson og Pia Sprogøe

1. Konstituering af bestyrelsen

 Generalsekretær Else Nygreen
 Kasserer Anki Olsson
 Sekretær Pia Sprogøe
 Materialeforvalter Camilla Nyeng

2. Forslag til ansøgning om firmastøtte til en uddannelsesfond
Else har lavet et forslag til dette, men er ikke færdig med det endnu og derefter sendes det rundt til bestyrelsen til kommentarer.

Anki, Camilla og Pia laver en liste over de firmaer de handler med og hvem der sælger deres produkter. Listerne sendes til Else.

Bestyrelsen blev enig om at sende ansøgningerne til alle nordiske sælgere, som så kan sende det videre eller fortælle os hvad vi skal gøre.

3. Forslag til regler angående brug af midlene i Uddannelses Fonden
Vi skal lave regler og det kommer helt sikkert til at blive kompliceret at definere hvem der kan søge, hvor mange og hvorfår?

Else laver et forslag og sender ud til bestyrelsen til kommentarer.

4. Forslag til emner/temaer på SCANSECT-mødet i Stockholm 2019
Else har skrevet til Per Stensved på Karolinska i Stockholm for at høre hvem der er ansvarlig for perfusionsdelen af kongressen. Anki ringer til Per og hører om der er nyt.

Datoen for kongressen er 4.-6. september.

Bestyrelsen og VIK tænker også over emner/temaer til kongressen.

5. Dato og tid for generalforsamlingen
Torsdag den 5/9 kl. 1000-1130 vil passe betyrelsen rigtig godt.

6. Rejse til Perfusionistskolen i februar
Else og Anki besøger skolen en gang i februar for at fortælle om SCANSECT og høre hvad der skal til for at de kommer og præsenterer på SCANSECT kongressen.

Anki kontakter Peter Fast Nielsen om tidspunkt og indhold.

7. Eventuelt
Mangler fortsat en liste over de svenske perfusionister på centrene!Næste telemøde er torsdag den 11. oktober kl. 1730.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.