Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe

1. Godkendelse af referat fra sidste telemøde.
Regnskab endnu ikke godkendt – der mangler et par bilag m.m.
Budget ikke lavet endnu.
Pia har spurgt til om generalforsamlingen kan flyttes til kl. 14-15, men ikke fået svar endnu fra Casper Seidelin.
Else kontakter sidste års prismodtager om hvem der sponserede prisen.
Referat godkendt.

2. Opkrævning af kontingent
DANSECT har indbetalt, men de andre lande skal opkræves kontingent snarest.

3. Ny repræsentant til SCANSCAT
Conny Nielsen er ikke længere perfusionist og der skal derfor findes en anden repræsentant til SCANSCATs bestyrelse.

4. Københavnermøde før eller efter kongressen
Anki undersøger om det er Stockholm der skal arrangere kongressen 2019. Prøver at holde et møde på kongressen onsdag den 29. august kl. 16-17. Else indkalder til mødet og finder ud af om det er Oslo der skal arrangere mødet 2020.

5. Afgang af generalsekretær pga. pension
Else overvejer at gå på pension næste år og at Carina fungere som generalsekretær fremover med Else som vice-generalsekretær.

6. Næste telemøde
Mandag 14. maj kl. 1800.

7. Eventuelt
Anki har ideer til et PV kursus og kommer med et oplæg til næste telemøde.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.