Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe

Afbud: Anki Olsson

1. Konstituering av styret
Generalsekretær: Else Nygreen
Vice Generalsekretær: Carina Dyht Led
Sekretær: Pia Sprogøe
Kasserer: Else Nygreen, senere Anki Olsson
Materieleforvalter: Camille Nyeng

Registrering av styremedlemmer i B-registeret.
Anki, Carina og Camilla mangler at sende kopi af pas til bank og sender det til Else.

2. Referatet fra GF
Er godkendt og underskrevet.

3. Møte i Kjøpenhavn
A) Dato: Mars/April
Else sender et skema hvori vi kan krydse af hvornår vi kan.

B) Deltagere:
Styremedlemmer, SCANSECT præsident 2018 og 2019, leder i VIK.

C) Agenda:

  • Formålet med mødet
  • Kongresbogen – generalforsamlingen, abstracts m.m.
  • Videnskabeligt program
  • Tværfaglige Workshop
  • Specielle temaer med statusopdatering i de forskellige nordiske lande

4. Øke deltagelse av perfusjonister på kongress
Søknad om støtte fra firma – studiefond.
Økonomien er nu anderledes og vi må diskutere hvordan vi gør i fremtiden på næste møde. Reglerne er vidt forskellige i de nordiske lande.

5. Eventuelt
Regnskab er sendt til revision. Budget laves.
Varsling af generalforsamling sender Pia ud.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.