Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christine Edvinsson og Pia Sprogøe
Afbud: Conny Andersson

 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.

Else skriver til Marx Runge, der er præsident for den kommende kongres i København om de punkter/mangler der blev diskuteret på det udvidede bestyrelsesmøde i Hjo, Sverige.

2. Abstracts
Det blev besluttet på sidste generalforsamling at VIK skulle bestå af 5 medlemmer fremover. DANSECT, NORSECT og SWESECT samt VIK tænker over mulig kandidat der kan vælges ind på generalforsamlingen.

Else har skrevet mail til de perfusionister der dimitterede fra SCANSCAT 2007 om at præsentere deres projekter. Der skal ved tilmeldingen være mulighed for at tage stilling til om abstractet må lægges på hjemmesiden efter kongressen.

Else har modtaget mail fra Vivian Høyland om at være inhabil ved vurdering af abstracts når hun selv sender et abstract ind. Dette ser bestyrelsen ikke som et stort problem, da der jo er 3 andre medlemmer i VIK udover hende og der kan altid vælges en stedfortræder om det skulle være nødvendigt.

3. SCANSECT kongressen i Stockholm 2009
Else har skrevet til Timo Savunen (formand for SATS) om der er laver regnskab fra kongressen i Helsingfors endnu, samt hvem der er præsidenter i Stockholm for kongressen. Kirurgerne har ikke styr på det endnu, men Per Stentved har næsten sagt ja til at være præsident for SCANSECT-delen.

4. De fremtidige kongresser: 2010 Oslo, 2011 Reykjavík, 2012 Helsingfors?
Det var bestemt at emnet om de fremtidige kongresser fortsat skal afholdes i hovedstæderne eller evt. hovedstads lignende byer. Hvem skal stå for at arrangere kongressen? Skal det fortsat gå på omgang mellem centrene, eller være en komite under de nationale foreninger? En anden mulighed kunne også være at det blev en komite under SCANSECT der stod for det.

Emnet blev ikke rigtig diskuteret på SWESECTs generalforsamling og heller ikke i NORSECT. På DANSECTs blev emnet taget op af Pia.

Der blev forklaret om mødet mellem SATS og ”industrien” på kongressen 2003 i Turku. Dengang var datoerne sammenfaldende med FECECT kongressen på Madeira. Alle de skandinaviske perfusionister og ”industrien” befandt sig under de varme himmelstrøg, men vi var 10 stk. der frøs i regnvejret i Turku. SCANSECT fik ingen invitation til mødet og derfor har SCANSECT i 2007 taget kontakt til SATS om et samarbejde fremover også i forbindelse med kommende kongresser. Se referat fra mødet 7. december på: www.scansect.org

Det var et godt og åbent møde. Det er ikke et krav fra SATS at møderne kun holdes i hovedstæderne. Det blev besluttet at alle skulle bruge 2008 til at diskutere tingene igennem i de nationale foreninger og generalforsamlinger og igen på fælles mødet i efteråret. Der skal muligvis også holdes et møde med ”industrien” og der skal først (senest) på generalforsamlingen 2009 tages en beslutning om hvor, hvordan og hvem der gør hvad, hvor og hvorfor. Hvor er en fælles beslutning, men hvem m.m. er en national beslutning og kan sagtens være forskellig landene imellem.

5. Eventuelt og næste mødedata
Pia har modtaget referat fra Micael Appelblads deltagelse i ICEBP mødet i Montreal, men da det er sendt som power point præsentation der fylder meget har det ikke været muligt at sende den som vedhæftet fil, så den kommer senere på hjemmesiden, hvor alle kan hente kopi.

Emmy Ditlevsen og Klavs Ebbensgaard modtager genvalg som revisorer.

Regnskab, budget og årsberetning er klar til næste telemøde.

Næste telemøde er mandag den 28. april kl. 17-18.

Send telefonnr. Hvorpå du kan kontaktes på til Else inden mødet!

Udgivet i Bestyrelsesmøder.