Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe

 

Referat fra generalforsamling
Er endnu ikke kommet retur fra Oslo, men Pia har sendt mail d.d. til Vivian Høyland om dette.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen forsætter med samme konstituering som før generalforsamlingen.

ICEBP repræsentant
Repræsentantskabet overgår til Uddannelses komiteen da Micael Appelblad ikke har haft mulighed for at deltage i de sidste 2 møder.

Else Nygreen overtager posten i ICEBP. Næste møde er i oktober 2010.

Mødeplan og vigtige datoer 2009/2010
Der er møde i med foreninger i Europa der søger eller har opnået national autorisation som perfusionister. Mødet er fredag den 13. november på Hilton i Kastrup. Else indkalder og Conny bestiller lokale samt frokost til mødedeltagerne.

Else forsøger at finde navnet på den person i EU hun og Frank Merkle havde møde med om European Platform for 4 år siden. Vi vil gerne invitere én fra EU til at fortælle os alle om hvad det går ud på og om det har betydning for os som perfusionister.

Fredag den 27. november er der fællesmøde med SATS på Hilton i Kastrup. Else sender mail til Timo Savunen angående indkaldelse til mødet. Conny bestiller lokale og frokost.

Skal næste fællesmøde med generalsekretæren og VIK samt den gamle og nye kongres præsident holdes i forbindelse med DANSECT mødet holdes dette 12-14 marts 2010 i Roskilde udenfor København.

Status SCANSECT-kongressen 2009
Program-opsæt:
Meget stramt program da kongresdagene er reduceret til samlet 2 dage.
Lokaler:
Der skal være plads til mindst 150 deltagere i ”vores” foredragssal. Der er jo mange der gerne vil høre de få, men meget fine indlæg der er i SCANSECT salen.
Der skal også være support til IT i vores sal, samt mikrofoner til de der stiller spørgsmål fra salen.
Lunch:
Lang lunch/frokost pause og gerne med mulighed for at sidde ned eller et bord, så man kan sætte glas eller flaske fra sig mens man spiser.
Registrering statestik:
Else har fået tilsendt en liste over de hvem de 63 perfusionister er og hvor de kommer fra. Else sender en kopi til bestyrelsen.
Dokumentering: foto – referat:
Christina kontakter Per Stensved om dette, så foto kan lægges på vores hjemmeside.
Else kontakter den ene foredragsholder der havde tilbudt at konvertere sin præsentation til en PDF-fil så den kan lægges på hjemmesiden.

SCANSECT kongressen 2010
Else og Louise Bellaiche skal mødes med de der organiserer kongressen i Oslo den 21. september. Ovennævnte punkter vil blive taget op på mødet. Else sørger for et resumé til bestyrelsen.

Ekstra dag?
Bestyrelsen var enig om, at det kunne være en god idé med en ekstra dag, eller at vi perfusionister kom onsdag aften og havde vores egen get-to-gether party.

Æresmedlemmer?
Næste år har foreningen 30 års jubilæum og det blev diskuteret om vi skal have æresmedlemmer. Emnet diskuteres videre på næste møde.

Eventuelt og næste mødedata
Pia rejser om muligt en tur til Oslo og snakker med Harald Karlsen om SCANSECT’s historie.

Kongressen 2011 bliver ikke på Island, men i Finland. Hvor vil bl.a. blive taget op på mødet med SATS.

Næste telemøde er mandag den 12. oktober kl. 17-18.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.