Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe
Afbud: Camilla Nyeng

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Regnskab og budget
Regnskabet er revideret og godkendt. Meget lille overskud fra kongressen i Island. Else hører om det stemmer. Kontingentet er ikke opkrævet for NORSECT, men Else og Kicki sender en reminder.

Budgettet godkendes.

3. Kongres 2017
Der kommer ikke mange deltagere pga. tidspunktet.

4. Kommende kongresser
Else har sendt mail til formanden for SATS Tomas Gudbjartsson om hvilke byer der fremover står for arrangementet, men har ikke fået svar. Hun rykker efter svar.

Pia oplyser at København akutart har fået besked om at de skal stå for arrangementet i 2018. Pia kontakter dem for at få mødet først i september.

Kicki finder ud af hvem der er præsident for mødet i Sverige 2019.

Pia sender referater fra tidligere møder med kirurger til Carina.

5. Generalforsamling 2017

Valg:
Generalsekretær
Else modtager genvalg med Carina på sidelinjen.

SWESECT repræsentant
Anki Olsson modtager valg evt. kasserer.

2 revisorer og 2 suppleanter
Jon Bering Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg.
Tony Carlson og Jan Svensson modtager genvalg.

NORSECT repræsentant i uddannelseskomiteen
Else modtager genvalg.

6. Eventuelt
Intet.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.