Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe

 

Referat fra forrige telemøde
Litauen har sag ja til at arrangere kongressen 2012 hvis ”industrien” accepterer at mødet holdes der. Else og Líney vil i så fald være tæt knyttet til planlægningen af kongressen og introducere dem til ”kogebogen”.

Referatet godkendt.

Referat fra mødet i Geilo
Et overskud fordeles med 10% til SATNU og 30% til SCANSECT, SATS og arrangørerne.

SCANSECT skal have mere indflydelse på hvor og hvem der arrangerer kongresserne. Vi skal ikke overlade det hele til dem.

Annoncering af kongressen i Oslo
Fortsat ingen annoncering på hjemmesiden. Pia beder vores webmaster annoncere kongressen.

Conny, Christina og Pia sender en mailliste over diverse centre i de respektive lande til Frode Kristiansen fra Rikshospitalet i Oslo.

Deltagelse i udvidet bestyrelsesmøde i forb. Med DANSECT’s årsmøde
Else og Líney Símonardóttir deltager i mødet. Pia tilmelder dem. Pris for deltagelse i mødet er 2500 DKK pr deltager alt incl.

Varsling af generalforsamlingen
Generalforsamling bliver afholdt lørdag den 28. august. Pia sender varsling til alle hjertecentre.

Problemer med tidspunkt for telemøder
Der er problemer med 1. mandag i hver måned, så nu prøver vi med 1. tirsdag i hver måned.

Eventuelt og næste mødedata
Dagsorden til telemøderne vil fremover blive tilsendt 1 uge før mødet.

Næste telemøde er tirsdag den 6. april kl. 1630-1730.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.