Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe (referent)
Afbud: Christina Edvinsson

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Velkommen til kandidat til generalsekretær posten
Velkommen til Carina Dyhr Led fra Odense. Else er på valg til sommer, men modtager gerne genvalg, så Carina har mulighed for at blive sat ind i tingene og senere overtage posten.

3. Regnskab og budget
Pia har fået det reviderede og godkendte regnskab og sender det til Kicki. Pia gennemgik regnskabet og budgettet for 2016. Kicki laver et nyt budget for 2017 og sender dette og regnskabet elektronisk til bestyrelsen inkl. Carina.

4. Kongres 2017
Else har fået mail fra den finske kongres præsident til perfusionsdelen om emner til kongressen. Der blev nævnt mikrocirkulation, støtte pumper: IABP, Impella, CPS/ECMO m.m. indikationer og kontraindikationer for resusciterings behandling med diverse pumper.

5. Kongres 2018 og fremover
Else har sendt mail til formanden for SATS Tomas Gudbjartsson om hvilke byer der fremover står for arrangementet. Desuden ønsker vi at det bliver vedtaget at kongressen igen flyttes til sidst i august/først i september.

6. Eventuelt
Pia mangler en opdateret liste over perfusionister i Norge og Sverige og hvem der er chef på klinikkerne. Else og Kicki sender en opdateret liste til Pia.

Næste møde onsdag 19. april, kl. 17-18.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.