Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent)

1. Scansect kongres i Bergen
Overskud fra mødet, men ikke som i ”gamle” dage.

2. Generalforsamling 2016
Pia har sendt varsling ud og rykker Líney for et foreløbigt program. Else sender mail til SATS generalsekretær for at få en liste over hvor de kommende kongresser skal afholdes.
Bestyrelsen har ikke noget der skal behandles på generalforsamlingen.

3. Regnskab og budget
Rengskab er godkendt af revisorerne og er på vej til kassereren. Kicki sender en kopi af det underskrevne regnskab til Pia.
Bestyrelsen har ingen kommentarer til budgettet.

4. Dækning af rejseudgifter til kongressen i Reykjavik
SCANSECT dækker rejseudgifter og kongresgebyr såfremt vi ikke kan få det dækket af den nationale forening eller fra anden side.

5. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen
Vi skal se at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Kicki ønsker ikke genvalg næste år, så hun henvender sig til SWESECT og ser sig om efter en evt. kandidat.
En evt. ny generalsekretær er næste gang en fra DANSECT og kunne meget gerne i næste valgperiode køre ”parløb” med Else.

6. Eventuelt
Næste telemøde 9 eller 12 maj kl. 18-19.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.