Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla Riiser, Pia Sprogøe og Camilla Nyeng

1. Restancer i kontingenter fra Island og Sverige
Der mangler fortsat indbetaling af kontingent fra medlemmerne i Island og Sverige.
Camilla Riiser har forsøgt at få kontakt i Sverige og forsøger igen.
Camilla Riiser skriver til Liney i Island vedrørende dette.

2. Swesect repræsentant
Det har været svært at få kontakt til Swesect – Camilla Riiser forsøger igen, så Swesect kan stille med en svensk repræsentant til bestyrelsen i Scansect i perioden 2021-2023. Camilla Nyeng fortsætter som kasserer.

3. Møde med SATS i Bergen
Det har tidligere været god kontakt til ledelsen i SATS, men der er længe siden vi har drøftet et møde. Camilla Riiser skriver til GS i SATS, og får sat et møde angående struktur for fremtidige kongresser op.

4. Generalforsamling i Bergen
Er varslet rettidigt, men idet det har været uvist om hvordan generalforsamlingen kunne afholdes i år, er det nu den forkerte dato der fremgår af programmet. Pia Sprogøe varsler og indkalder og Camilla Nyeng fremsender regnskab snarest, så det kan sendes ud til godkendelse.
Fremover tilstræbes det at regnskab sendes til godkendelse i februar/marts.
Alle revisorer og suppleanter er på valg, og Pia kontrollerer at de modtager genvalg.
Camilla Nyeng ønsker selv at udtræde af VIK, men aftaler en afløser fra Norsect.

5. Tilbagemelding fra VIK ang. priser for præsentationer
Bestyrelsen har mailet beslutningen fra efteråret om at lade VIK vurdere antal og kvalitet af indsendte abstracts, før antallet af priser bestemmes, men mailen er ved en fejl gået til Liney. Camilla Riiser tager kontakt til Michael Appelblad om dette.

6. Brunøyesunnsregistret
Brunøyesunnsregistret fungerer stadig ikke. Camilla Nyeng vil indsende skemaer og formularer igen, med hende som primær kontaktperson.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.