Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser og Pia Sprogøe
Afbud: Camilla Nyeng

1. Slutregnskab SCANSECT 2019
Camilla R. hafået kontakt til SATS, men pengene er endnu ikke modtaget. 

2. Generalforsamling

 • Varsling af generalforsamlingen
  Camilla R. sender indkaldelsen ud til alle medlemmer i Danmark, Norge, Sverige og Island og med link til mødet.
  Camilla R. fungerer som ordstyrer og mødet det kører via Zome.
  Laver beretning, har ikke hørt fra SATS ang. videomøde i stedet for lufthavnsmøde. 
 • Valg til poster
  Camilla R. kontakter SWESECT om hvem der overtager Ankis post valgperioden ud (2021).
  Camilla N. og Pia er på valg til bestyrelsen.
  Camilla N., Peter Fast Nielsen er på valg til VIK. Pia kontakter Peter.
  Jon B. Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg
  Jens Steensgaard og Kim Sabroe modtager genvalg. 
 • Regnskab og budget
  Regnskab er sendt til revisorerne, men vi ved ikke om det er godkendt. 

5. Eventuelt
Pia kontakter EBCP for at føre til point for deltagelse i Webinar og evt. PVkurser som webminar

Udgivet i Bestyrelsesmøder.