Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe
Afbud: Anki Olsson

1. Slutregnskab SCANSECT 2019
Camilla R. har fået kontakt til SAST og pengene, om end små, overføres til os.

2. SCANSECT kongresserne
2021 i Bergen og 2022 i Helsinki.

Camilla R. skriver til VIK og fortæller om bestyrelsens holdning til antal af priser afhænger af indsendte og standarden af disse.

Camilla R. kontakter Bergen senere på året, så vi kan sikre os at generalforsamlingen 2021 kan afholdes midt på dagen og ikke dagen før kongressen.

3. Ny kasserer
Camilla N. har adgang til kontoen og laver regnskabet i år. Camilla N. overtager kasserer posten valgperioden ud.

4. Varsling af generalforsamlingen
Generalforsamlingen var varslet til onsdag den 16. september kl. 1700-1800, men datoen ændres nu til torsdag den 17. september kl. 1700 og vil blive afholdt som webmøde.

Camilla R. sender indkaldelsen ud til alle medlemmer i Danmark, Norge, Sverige og Island og med link til mødet.

5. Valg til poster
Camilla R. kontakter SWESECT om hvem der overtager Ankis post valgperioden ud (2021).

Camilla N. og Pia er på valg til bestyrelsen.
Camilla N., Peter Fast Nielsen er på valg til VIK. Pia kontakter Peter.
Jon B. Kristensen og Oddvar Klungreseth modtager genvalg
Jens Steensgaard og Kim Sabroe modtager genvalg.

6. Regnskab og budget
Camilla N. laver regnskab og sender det til revisorerne med frist for tilbagemelding.

Camilla R. indkalder til telemøde 15. september.

 God sommer fra bestyrelsen!
Udgivet i Bestyrelsesmøder.