Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser, Anki Olsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe
Afbud:         Anki Olsson

1. Overtagelse af kassererposten
Anki mangler fortsat at få et D-nummer for at kunne overtage posten som kasserer. Camilla N. spørger Else om at få adgang til kontoen også.

2. Kongressen 2019
Camilla R. kontaker Erik Bratz for at høre om der er overskud fra årets kongres. Desuden har Erik et par kommentarer til «Kogebogen» og bestyrelsen kommer med deres forslag og derefter sendes den til VIK.

3. SATS og SCANSECT kongres 2020
Vi vil foreslå et fællesmøde i Kastrup Lufthavn til efteråret, hvor vi får en oversigt over de kommende kongresser m.m.

Mangler fortsat oplysninger om hvem der er formand for SATS, men der arbejdes på det. Formanden for SATNU arbejder på RH og Camilla R. kontakter hende.

Vi håber på at kunne få afholdt mødet den 22. november i Kastrup ellers venter vi til januar.

Vi laver en dagsorden og sender til SATS & SATNU.

4. Kongressen 2020
Det korrekte logo er sendt til Anita Firdal Leiknes fra Bergen, samt oplysninger om hvem der er i VIK:

  • Micael Appelblad (leder)
  • Peter Fast Nielsen
  • Camilla Nyeng
  • Martin Thelander
  • Líney Simonardóttir

Camilla R. foreslår at vi laver en Facebook side for SCANSECT medlemmer og som ikke skal erstatte hjemmesiden, men kobles op til den med bl.a. påmindelse om frist for indsendelse af abstract.

5. Eventuelt
Næste telemøde er tirsdag den 19. oktober kl. 1700.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.