Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe
Afbud: Anki Olsson og Camilla W. Riiser

 

1. Godkendelse af sidste referat
Camilla R. undersøger mht. overskudet fr kongressen 2018 i København.
Godkendt.

2. Program i Stockholm
Programmet der meget tomt – ikke noget perfusionsrelevant. En mail fra kontakterne i Stockholm lader det til at vi skal betale for en SCANSECT session!

Vi prøver et møde med dem i Kastrup med dem den 13. eller 14. juni.

3. Registrering af Anki som kasserer
Anki mangler at sende en verificeret kopi af sit pas for at blive registreret.

4. Banktransaktioner i første kvartal
NORSECT har betalt for ’18 og ’19. DANSECT skal betale og webgebyr skal trækkes fra.

Anki må rykke SWESECT’s kasserer for at betale kontingent.

5. Bestyrelsens deltagelse i kongressen i Stockholm
Bestyrelsen deltager i mødet.

6. Eventuelt
Næste telemøde er den 13. eller 14. juni 2019 bliver på Kastrup flyplads med de to arrangører fra Stockholm.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder.