UDK

Rapport fra uddannelseskomiteen 2011/2012

Utdanningskomiteen (UDK) har hatt følgende sammensetning i 2011/2012:

Koordinator: Else Nygreen, NORSECTs representant 2009 – 2013
Medlem: Pia Sprogøe, DANSECTs representant 2011 – 2015
Medlem: Lena Lindholm, SWESECTs representant 2011 – 2015

Utdanningskomiteen har hatt kontakt via e-mail. Det har ikke vært avholdt egne møter i komiteen i år.

Utdanningskomiteen nye prosjekt er etablering av et perfusjonsregister. I første omgang var det snakk om et nordisk register men det siste året er det utvidet til et europeisk register.

Alle tre landene deltok i dette arbeidet men Swesects representant den gang, Linda Ônsten hadde ikke mulighet til å delta på alle skype møter. For tiden er to av medlemmene, Pia og Else aktive og har sammen med en belgisk perfusjonist, Luc Puis og en engelsk perfusjonist Ian Johnsen, samt en engelsk kirurg Tim Jones dannet en organisasjon, EPR, for å etablere et europeisk perfusjonsregister.

Utdanningskomiteen har i de siste år arrangert PV-kurs. UDK oppfordrer alle skandinaviske sentre til å arrangere kurs. UDK vil hjelpe til med råd dersom noen sentre ønsker å holde et videreutdanningskurs i SCANSECTs regi og det er mulighet for å få finansiell støtte.

 

Bergen 14. august 2012
Else Nygreen, Koordinator i UDK

 

Udgivet i Videnskabelig komite VIK / Uddannelseskomite UDK.