VIK

Rapport fra den videnskabelige komite 2006/2007

Louise og Vivian deltog i Dansect-mødet i februar. Formålet var bl.a. brainstorming sammen med SCANSECT’s styregruppe vedr. den kommende SCANSECT-kongres. SCANSECT 2007’s præsident var også inviteret, men deltog ikke. For at gøre det nemmere for alle SCANSECT mødearrangører at læse ”Kogebogen” er den blevet oversat til engelsk. Kogebogen – både på dansk og engelsk – kan læses på SCANSECT’s hjemmeside.

Hvor vi de sidste år har haft et tæt samarbejde med SCANSECT-mødets præsident, har den finske præsident i år valgt at tilrettelægge mødet uden input fra os.

Der indkom i år 7 abstracts til SCANSECT: 2 postere og 5 til oral præsentation. Begge postere blev antaget. Den ene blev dog senere konverteret til oral presentation. Et af abstractene til oral præsentation handlede om lungekirurgi og var ikke SCANSECT materiale. Et andet var uacceptabelt, fordi det var ulæseligt, og blev derfor afvist af SCANSECT’s videnskabelige komité. Abstractet var dog med i abstract-bogen alligevel, og det ulæselige viste sig at være trykketekniske problemer, som blev løst. Resultat: 5 orale præsentationer og 1 poster. Et magert resultat, som forhåbentlig ikke er udtryk for fremtidig abstract-aktivitet på de skandinaviske centre.

Da der var så få indsendte abstracts til bedømmelse, kunne bedømmelses-diskussionerne ordnes pr. mail. Meget økonomisk for SCANSECT og tidsbesparende for komitémedlemmerne. Komitéens beslutning blev meddelt kongresbureau’et og kongrespræsidenten.

Der kom desværre ingen case report abstracts til oral præsentation i år, men den ene poster var en case report. Den blev ændret til oral præsentation og kunne dermed være kandidat til at modtage prisen for ”Best Case Report Presentation”.

Vi vil gerne opfordre jer til at have i tankerne, når I oplever sære/mærkelige/usædvanlige cases på arbejde, at tænke over, om ikke de kunne være emne for en case report. På den måde kan vi alle lære af hinandens usædvanlige eller svære oplevelser, og forhåbentlig kan de også danne baggrund for nogle gode faglige diskussioner på tværs af landegrænserne.

VIK arbejder stadig på at forbedre de skemaer, vi sidste år tog i brug til evaluering af abstracts og præsentationer. Louise deltog i januar i FECECT’s abstract-udvælgelse til kongressen i Kyiv. Dette møde gav input til justering af vores praksis for bedømmelse. Den nye metode må stå sin prøve, når vi skal bedømme abstracts til næste års SCANSECT møde.

En af VIK’s opgaver er at stå til rådighed for kolleger, som ønsker hjælp i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, eller med udformning af abstract. Sidste år var der to henvendelser. I år ingen. Vi gentager hermed opfordringen: brug os. Vi vil gerne hjælpe!

 

August 2007,
Anne Louise Bellaiche

 

Udgivet i Videnskabelig komite VIK / Uddannelseskomite UDK.