VIK

Rapport fra den videnskabelige komite 2005/2006

VIK’s chairman (Louise) deltog i Swesect-mødet i februar mhp. brainstorming sammen med SCANSECT’s styregruppe og 2006-mødets præsident (Líney) vedr. den kommende SCANSECT-kongres.

VIK har måttet tage afsked med Norges repræsentant, Jan Solbø. Han afløses af Vivian Høyland. Velkommen til Vivian.

I håb om at få flere abstracts – og flere kongresdeltagere – har vi meldt dette års kongres ud på Perflisten.
Måske har det haft effekt. Vi fik 3 gange så mange abstracts i år, som sidste år. Vi håber på, at dette er den nye trend!

Else har ansøgt om – og opnået, at Scansect-møderne nu har status som international kongres i EBCP-regi. Vi håber, dette vil gøre kongressen attraktiv for europæiske perfusionister udenfor Skandinavien. Vi har også – for første gang i år – ansøgt American Board om CEU-points til denne kongres, så det kan blive mere attraktivt for amerikanske perfusionister at deltage. Der skal søges om CEU points specifikt for hver kongres. Det er kongrespræsidenten, som er formel ansøger.

Vi modtog i alt 18 abstracts. Diskussion om abstract’ene foregik på et telemøde. Efter diskussion af de enkelte abstracts var alle komitéens medlemmer enige om bedømmelserne. Kun et enkelt abstract kunne ikke godtages. Et andet abstract var uklart formuleret og blev skrevet om. En del af abstract’ene ankom efter deadline, som var 1. maj. Der var oven i købet et enkelt, som kom, efter at vi i den Videnskabelige Komité var færdige med at evaluere de indsendte abstracts og havde givet besked til kongresbureau’et. Det er selvfølgelig lidt irriterende, at abstract’ene sådan kommer ”dryssende”. Vi har dog vurderet, at vi ikke endnu er på et stadium, hvor vi modtager så mange free paper abstracts, at vi kan tillade os at afvise et, blot fordi det er indsendt lidt for sent. Dette forum er endnu så lille, at der skal være plads til efternølerne!

Det blev forrige år vedtaget, at kongressen fremover skal indeholde en afdeling med case reports, og der er også etableret en reward for bedste præsentation i denne kategori. Formålet er at skabe et forum, hvor man kan dele sine unikke oplevelser og erfaringer med kolleger og at åbne for, at perfusionister, som ikke har mod på at præsentere et egentligt forskningsprojekt, alligevel kan bidrage offentligt til udviklingen af faget og prøve kræfter med den situation, det er at præsentere sit arbejde for et publikum.
Det blev en forsigtig begyndelse: der var 2 case reports blandt de indsendte abstracts.

VIK har udabejdet skemaer til brug ved evaluering af abstracts og præsentationer.
Formålet er at opnå en ensartet og retfærdig bedømmelse, såvel af abstracts som af posters og orale præsentationer.
Erfaringen med at bruge skemaerne giver anledning til nogle ændringer, som vi håber, vil gøre skemaerne endnu bedre.

En af VIK’s opgaver er at stå til rådighed for kolleger, som ønsker hjælp i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, eller med udformning af abstract. Sidste år var der en enkelt henvendelse, i år to. Vi gentager hermed opfordringen: brug os. Vi vil gerne hjælpe!

Else har opnået, at SCANSECT VIK’s chairman er optaget som medlem af FECECT’s videnskabelige komité. Flot arbejde, Else!

August 2006,
Anne Louise Bellaiche

Udgivet i Videnskabelig komite VIK / Uddannelseskomite UDK.