Årsberetning 2006/2007

SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen På generalforsamlingen 2006 i Reykjavik ble det gjenvalg av DANSECTs representant, Pia Sprogøe i styret. Hilde-Gunn Antonsen ble valgt som representant for NORSECT i styret. På det første telemøte konstituerte styret seg og har følgende styresammensetning: Generalsekretær: Else Nygreen Sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Hilde-Gunn Antonsen Styremedlem: Kerstin Björk Etter Generalforsamlingen og […]

Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande Ordstyrer: Else Nygreen 2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare Referent: Pia Sprogøe Kontrollanter: Kristian Aasmundrud og Rune Grauhaug Stemmetællere: Susanne Brøndgaard Nissen og Helle Nørrelund 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse Godkendt. 4. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 5. Optegnelse af deltagende medlemmer (Se bilag 1) Godkendt. 6. […]

Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande Else Nygreen vælges til ordstyrer. 2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter og 2 stemmetællere/rösträknare Referent: Pia Sprogøe Kontrollanter: Jan Solbø og Ulf Larsen Stemmetællere: Hasse Karlsson og Kerstin Björk 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse Der står 2003 og ikke 2004 på indkaldelsen, men den godkendes. 4. Godkendelse af dagsorden […]

Referat fra generalforsamling

1. Mötets öppnande Mødet erklæredes åbnet ved generalsekretær Peter Kronlund. 2. Fråga om kallelse behörigen skett Pia Sprogøe gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var varslet rettidigt, men dette godkendes. 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Elin Nygaard, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge Arne Krogstad, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge Ulf Johansson, Blekingesjukhuset, Karlskrona, […]