Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande Else Nygreen 2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare Referent: Pia Sprogøe Kontrollanter: Lena Lindholm og Erica Jansson fra Umeå Stemmetællere: Marx Runge og Jørgen Tommerup fra RH, København 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse Generalforsamlingen er varslet og indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne og godkendes. 4. Godkendelse af […]

Årsberetning 2005/2006

På generalforsamlingen 2005 i Bergen ble det gjenvalg av generalsekretæren og den svenske representanten i styret. På det første telemøte konstituerte styret seg og vedtok å beholde den tidligere styresammensetning: Generalsekretær: Else Nygreen Sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Conny Andersson Styremedlem: Kerstin Björk Etter Generalforsamlingen og frem til nå har vi hatt seks telefonmøter og har […]

Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande Ordstyrer: Else Nygreen 2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare Referent: Pia Sprogøe Kontrollanter: Kristian Aasmundrud og Rune Grauhaug Stemmetællere: Susanne Brøndgaard Nissen og Helle Nørrelund 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse Godkendt. 4. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 5. Optegnelse af deltagende medlemmer (Se bilag 1) Godkendt. 6. […]

Årsberetning 2003/2004

På generalforsamlingen 2003 i Turku ble det valgt inn en ny generalsekretær og to nye styremedlemmer. På det første telemøte konstituerte styret seg og fikk følgende styresammensetning: Generalsekretær: Else Nygreen Sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Conny Andersson Styremedlem: Kerstin Björk I løpet av året har vi hatt syv telefonmøter og i april 2004 et styremøte i […]

Referat fra generalforsamling

1. Valg af ordstyrer/ordförande Else Nygreen vælges til ordstyrer. 2. Valg af referent, 2 referat kontrollanter og 2 stemmetællere/rösträknare Referent: Pia Sprogøe Kontrollanter: Jan Solbø og Ulf Larsen Stemmetællere: Hasse Karlsson og Kerstin Björk 3. Godkendelse af varsling og indkaldelse Der står 2003 og ikke 2004 på indkaldelsen, men den godkendes. 4. Godkendelse af dagsorden […]

Referat fra generalforsamling

1. Mötets öppnande Mødet erklæredes åbnet ved generalsekretær Peter Kronlund. 2. Fråga om kallelse behörigen skett Pia Sprogøe gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke var varslet rettidigt, men dette godkendes. 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Elin Nygaard, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge Arne Krogstad, St. Elisabeth Hjerteklinik, Trondheim, Norge Ulf Johansson, Blekingesjukhuset, Karlskrona, […]