Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Annica Ekroth og Else Nygreen   Referat fra forrige møte Pia har hørt Hans Nygaard om det er muligt at afvikle teorien over 1 år som master, men det er det ikke. Som det er i dag med den ”gamle” uddannelse hedder det også at den varer 2 år, men […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra forrige møte Godkendt. Else har ikke fået kontektet Hans Nygaard ang. om skolen (teoridelen) evt. kan afvikles i løbet af ét år, da det er et stort ønske fra de svenske perfusionister. Pia overtager dette. Der er endnu ikke svar på […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk og Else Nygreen Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra forrige møte Referatet godkendes. 2. Oppfølging av Oslo møtet Else har sendt mail til Christer Ericsson for at høre hvad den svenske perfusionistuddannelse vil indeholde, hvis den skal have masterstatus. Desuden hvad skal der til for at de ”gamle” perfusionister kommer […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Kerstin Björk og Else Nygreen   1. Referat fra forrige møte Pkt. 10: DANSECT’s årsmøde 2004 er flyttet til 2-4 april. Ellers godkendes referatet. 2. Mål og arbeidsoppgaver for styret i Scansect Indslag indsendt af Else og Pia godkendes. Pia sender dem til webmasterne så alle kan læse dem på […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Kerstin Björk og Else Nygreen 1. Referat fra telemøte 02.09.03 Referatet ble godkjent med følgende kommentarer og rettelser: · Lena Lindholm har i mail spurt om hva som menes med ”aktiv perfusjonist” i vedtektene. Ved aktiv perfusjonist forstås perfusjonist i arbeid. · Pia’s endringsforslag av §3 og §4 ble gjennomgått […]