Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Kerstin Björk, Pia Sprogøe, Conny Andersson og Else Nygreen   1. Referat fra forrige telemøde Godkendt. 2. Årsberetning Else sender den reviderede beretning til bestyrelsen til yderligere kommentarer inden den sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen den 26. juni af Pia. 3. Økonomi · Overtagelse af kasserer hvervet Anne-Marie Kjersem er rejst tilbage […]

Scansect-B11

Referat fra telemøde

Deltagere: Kerstin Björk, Pia Sprogøe, Anne-Marie Kjersem og Else Nygreen 1. Referat fra forrige telemøde Pia checker e-mailadresserne på de svenske elever, da en del af de udsendte mails kom retur. SCANSECT inviterer Ivar Olsen og Jan Beck, Danmark Sole kan ikke komme, men Pia kontakter Annette Kaarsen. Kerstin undersøger hvem det skal være fra […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Anne-Marie Kjersem og Else Nygreen 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Kogebog for den videnskabelige komite Ingen kommentarer. 3. Økonomi · Overtagelse av kasserer vervet Else kom ikke til Oslo i uge 42, men sender papirerne til Anne-Marie. · Oppgjør for møte i Gøteborg Der er stadig ikke indbetalt penge […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, og Else Nygreen Afbud: Anne-Marie Kjersem 1. Referat fra generalforsamling 2004 Ingen kommentarer til referatet. 2. Konstituering av Scansect styret Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Anne-Marie Kjersem Sekretær: Pia Sprogøe Medlem: Kerstin Björk 3. Kokebok for den vitenskapelige komitee Da ikke alle medlemmer af de nationale foreninger er medlem af SCANSECT […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Annica Ekroth og Else Nygreen   Referat fra forrige møte Pia har hørt Hans Nygaard om det er muligt at afvikle teorien over 1 år som master, men det er det ikke. Som det er i dag med den ”gamle” uddannelse hedder det også at den varer 2 år, men […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra forrige møte Godkendt. Else har ikke fået kontektet Hans Nygaard ang. om skolen (teoridelen) evt. kan afvikles i løbet af ét år, da det er et stort ønske fra de svenske perfusionister. Pia overtager dette. Der er endnu ikke svar på […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk og Else Nygreen Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra forrige møte Referatet godkendes. 2. Oppfølging av Oslo møtet Else har sendt mail til Christer Ericsson for at høre hvad den svenske perfusionistuddannelse vil indeholde, hvis den skal have masterstatus. Desuden hvad skal der til for at de ”gamle” perfusionister kommer […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Kerstin Björk og Else Nygreen   1. Referat fra forrige møte Pkt. 10: DANSECT’s årsmøde 2004 er flyttet til 2-4 april. Ellers godkendes referatet. 2. Mål og arbeidsoppgaver for styret i Scansect Indslag indsendt af Else og Pia godkendes. Pia sender dem til webmasterne så alle kan læse dem på […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Conny Andersson, Kerstin Björk og Else Nygreen 1. Referat fra telemøte 02.09.03 Referatet ble godkjent med følgende kommentarer og rettelser: · Lena Lindholm har i mail spurt om hva som menes med ”aktiv perfusjonist” i vedtektene. Ved aktiv perfusjonist forstås perfusjonist i arbeid. · Pia’s endringsforslag av §3 og §4 ble gjennomgått […]