Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hasse Karlsson og Pia Sprogøe 1. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen 2. Valg af ordstyrer/ordförande – foreslår Else. 3. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare – foreslår Pia. Resten vælgens på generalforsamlingen, men til kontrollanter er det en fordel at det er to fra samme center. 4. Godkendelse af […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Hasse Karlsson for Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Rerefat fra forrige møde Godkendt. 2. Styremøde 2006, SWESECT-mødet 3.-5. februar Christer Ericson, Jan Solbø og Conny Andersson deltager ikke i mødet. Alle andre er tilmeldt og sender rejseregninger til Conny med oplysning om bankens navn, adresse, kontonr. og IBAN eller […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Mødet 2006 a. Mail fra Líney Símonardóttir Líney har sendt en del spørgsmål omkring abstracts til kongressen 2006 til Else, men mailen sendes videre til Louise Bellaiche fra VIK. Ang. sygeplejesession er det sygeplejerskernes opgave at tage […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Conny Andersson og Else Nygreen 1. Referat fra forrige møde Godkendt. 2. Økonomi · Kontingent DANSECT har betalt kontingent for 2005. Conny har sendt mail til SWESECT og NORSECT’s kasserer samt Líney, men har ikke set om der er indkommet betaling endnu. · Mellemslister SWESECT har sendt medlemsliste. Der er […]

Scansect-B11

Referat fra telemøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Conny Andersson og Else Nygreen 1. Referat fra generalforsamlingen Der er en fejl under pkt. 11. Else Nygreen er ikke NORSECT’s repræsentant, men blev genvalgt som generalsekretær. NORSECT’s rep. til bestyrelsen er Conny Andersson og er ikke på valg for 2006. 2. Konstituering af bestyrelsen Fortsætter som hidtil med Conny […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra forrige telemøde Godkendt, men mødet var blevet udskudt til 03.06.05. Pia retter dette og rundsender det reviderede referat. 2. Økonomi · Opgørelse fra Göteborg kongressen. Der er 100.000 SKr. På vej til SCANSECT’s konto. Flot! · Budget 2005. Der er en fejl […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Kerstin Björk, Pia Sprogøe, Conny Andersson og Else Nygreen   1. Referat fra forrige telemøde Godkendt. 2. Årsberetning Else sender den reviderede beretning til bestyrelsen til yderligere kommentarer inden den sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen den 26. juni af Pia. 3. Økonomi · Overtagelse af kasserer hvervet Anne-Marie Kjersem er rejst tilbage […]

Scansect-B11

Referat fra telemøde

Deltagere: Kerstin Björk, Pia Sprogøe, Anne-Marie Kjersem og Else Nygreen 1. Referat fra forrige telemøde Pia checker e-mailadresserne på de svenske elever, da en del af de udsendte mails kom retur. SCANSECT inviterer Ivar Olsen og Jan Beck, Danmark Sole kan ikke komme, men Pia kontakter Annette Kaarsen. Kerstin undersøger hvem det skal være fra […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Anne-Marie Kjersem og Else Nygreen 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Kogebog for den videnskabelige komite Ingen kommentarer. 3. Økonomi · Overtagelse av kasserer vervet Else kom ikke til Oslo i uge 42, men sender papirerne til Anne-Marie. · Oppgjør for møte i Gøteborg Der er stadig ikke indbetalt penge […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltakere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, og Else Nygreen Afbud: Anne-Marie Kjersem 1. Referat fra generalforsamling 2004 Ingen kommentarer til referatet. 2. Konstituering av Scansect styret Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Anne-Marie Kjersem Sekretær: Pia Sprogøe Medlem: Kerstin Björk 3. Kokebok for den vitenskapelige komitee Da ikke alle medlemmer af de nationale foreninger er medlem af SCANSECT […]