Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, og Pia Sprogøe Afbud: Kerstin Björk/Hasse Karlsson   1. Referat fra sidste møde Godkendt. Der skal dog tilføjes ”Kogebogen” at generalsekretæren skal kontakte de nationale foreninger m.h.p. om de der er på valg modtager genvalg eller hvem der er kandidater til de pågældende poster. Der skal også tilføjes rækkefølgen for […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Pia sender referatet til Louise Bellaiche m.h.p. et telemøde i VIK og hvad der ellers blev diskuteret på mødet. Godkendt. 2. Engelsk oversættelse af vedtægter og kogebog Louise Bellaiche fra VIK har oversat ”Kogebogen” for kongressen. Pia undersøger hvad det […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Else har skrevet til Al Stammers fra AmSECT og fortalt at vi takker for invitationen og er interesserede samt arbejder på at finde en kandidat til at deltage i møde. Det vil blive taget op på generalforsamlingen. Godkendt. 2. Rejseregninger […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Møde i UDK Det har ikke været muligt at holde telemøde endnu, men der arbejders på at holde et aften-telemøde efter påske, hvor der evt. Skal laves en oversigt over de i gang værende PV-kurser arrangeret i Danmark, […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hasse Karlsson og Pia Sprogøe 1. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen 2. Valg af ordstyrer/ordförande – foreslår Else. 3. Valg af referent, 2 referat kontrollanter samt 2 stemmetællere/rösträknare – foreslår Pia. Resten vælgens på generalforsamlingen, men til kontrollanter er det en fordel at det er to fra samme center. 4. Godkendelse af […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Hasse Karlsson for Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Rerefat fra forrige møde Godkendt. 2. Styremøde 2006, SWESECT-mødet 3.-5. februar Christer Ericson, Jan Solbø og Conny Andersson deltager ikke i mødet. Alle andre er tilmeldt og sender rejseregninger til Conny med oplysning om bankens navn, adresse, kontonr. og IBAN eller […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson 1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Mødet 2006 a. Mail fra Líney Símonardóttir Líney har sendt en del spørgsmål omkring abstracts til kongressen 2006 til Else, men mailen sendes videre til Louise Bellaiche fra VIK. Ang. sygeplejesession er det sygeplejerskernes opgave at tage […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Conny Andersson og Else Nygreen 1. Referat fra forrige møde Godkendt. 2. Økonomi · Kontingent DANSECT har betalt kontingent for 2005. Conny har sendt mail til SWESECT og NORSECT’s kasserer samt Líney, men har ikke set om der er indkommet betaling endnu. · Mellemslister SWESECT har sendt medlemsliste. Der er […]

Scansect-B11

Referat fra telemøde

Deltagere: Pia Sprogøe, Kerstin Björk, Conny Andersson og Else Nygreen 1. Referat fra generalforsamlingen Der er en fejl under pkt. 11. Else Nygreen er ikke NORSECT’s repræsentant, men blev genvalgt som generalsekretær. NORSECT’s rep. til bestyrelsen er Conny Andersson og er ikke på valg for 2006. 2. Konstituering af bestyrelsen Fortsætter som hidtil med Conny […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra forrige telemøde Godkendt, men mødet var blevet udskudt til 03.06.05. Pia retter dette og rundsender det reviderede referat. 2. Økonomi · Opgørelse fra Göteborg kongressen. Der er 100.000 SKr. På vej til SCANSECT’s konto. Flot! · Budget 2005. Der er en fejl […]