Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson   Referat sidste møde Christina har kontaktet Líney ang. hvor vores flag er blevet af, men kom ikke mysteriet nærmere. Pia kontakter Kerstin og Líney desangående. E-post til finnerne Else har sendt mail til de finske perfusionister, men har endnu ikke modtaget svar. PV-kurset […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra generalforsamling Referatet er endnu ikke kommet retur fra Umeå. Else har gratuleret prismodtagerne og Conny overfører pengene til disse. Konstituering af bestyrelsen Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Conny Andersson Sekretær: Pia Sprogøe Matrialeforvalter: Christina Edvinsson Kassereren sørger for at købe/bestille blomster til kongrespræsidenten […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe   Referat fra sidste møde Referat godkendt. Dimmision for de første 15 perfusionister den 15. juni Else og Pia deltog i dimmisionen. Det var flotte præsentationer af deres master opgaver og flere har lovet at indsende abstract til kongressen 2008. Et stort tillykke fra SCANSECT […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe   Referat fra sidste møde Referat godkendt. Dimmision for de første 15 perfusionister den 15. juni Pia finder ud af hvad gaverne koster og står for indkøb af disse. Awards Blomster til prisvindere og Præsidenten for kongressen søger Kerstin for. Såfremt det ikke er muligt […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk, Vivian Høyland, Anne Louise Bellaiche og Pia Sprogøe SCANSECT-mødet i Finland Tidspunkt for generalforsamling Tilstræbe at det fremover afholdes i udgangen af uge 34 af hensyn til afvikling af ferie. Præsentationer, evt. posters fra de nye studerende Må vente til 2008, da deres projekter ikke er færdige endnu […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe   1. Referat fra sidste møde Kerstin modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem for SWESECT. Godkendt. 2. Styrets forslag på generalforsamling 2007 Egen Web-side Indhold på Webside: Referater fra telemøder og generalforsamlinger. Abstracts fra SCANSECT kongresserne. SCANSECT’s vedtægter, kogebøger, organisations-struktur, historie og kontaktlister. Studenternes skoleprojekter. Mødereferater […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, og Pia Sprogøe Afbud: Kerstin Björk/Hasse Karlsson   1. Referat fra sidste møde Godkendt. Der skal dog tilføjes ”Kogebogen” at generalsekretæren skal kontakte de nationale foreninger m.h.p. om de der er på valg modtager genvalg eller hvem der er kandidater til de pågældende poster. Der skal også tilføjes rækkefølgen for […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Hilde-Gunn Antonsen, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Pia sender referatet til Louise Bellaiche m.h.p. et telemøde i VIK og hvad der ellers blev diskuteret på mødet. Godkendt. 2. Engelsk oversættelse af vedtægter og kogebog Louise Bellaiche fra VIK har oversat ”Kogebogen” for kongressen. Pia undersøger hvad det […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Else har skrevet til Al Stammers fra AmSECT og fortalt at vi takker for invitationen og er interesserede samt arbejder på at finde en kandidat til at deltage i møde. Det vil blive taget op på generalforsamlingen. Godkendt. 2. Rejseregninger […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Kerstin Björk og Pia Sprogøe 1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Møde i UDK Det har ikke været muligt at holde telemøde endnu, men der arbejders på at holde et aften-telemøde efter påske, hvor der evt. Skal laves en oversigt over de i gang værende PV-kurser arrangeret i Danmark, […]