Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra forrige telemøde Litauen har sag ja til at arrangere kongressen 2012 hvis ”industrien” accepterer at mødet holdes der. Else og Líney vil i så fald være tæt knyttet til planlægningen af kongressen og introducere dem til ”kogebogen”. Referatet godkendt. Referat fra mødet […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe GODT NYTÅR fra generalsekretæren! Referat fra fællesmøde med SATS Angående fordeling af evt. overskud fra kongresserne kan bestyrelsen gå ind for at et overskud deles i 4 dele: 1 til det center der arrangerer kongressen, 1 til SATS og 1 til SCANSECT. Den sidste del […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson   Referat fra sidste telemøde Referat fra generalforsamlingen er godkendt og sendt til alle centre. Else har modtaget en CD med billeder fra kongressen i Stockholm. De bliver lagt ud på hjemmesiden først i november. Referatet godkendes Mødeplan og vigtige datoer i 2009 Den […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra generalforsamling Er endnu ikke kommet retur fra Oslo, men Pia har sendt mail d.d. til Vivian Høyland om dette. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen forsætter med samme konstituering som før generalforsamlingen. ICEBP repræsentant Repræsentantskabet overgår til Uddannelses komiteen da Micael Appelblad ikke har […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra sidste møde Louise Bellaiche har været i Stockholm i det tidlige forår, men af hensyn til evt. ændringer på kongressen er det for sent og fremover skal et tilsvarende møde holdes mindst 1 år før kongressen. Godkendt. Revidering af kogebøgerne Kogebøgerne er […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson   Referat fra udvidet styremøde Anne Louise Bellaiche, formand for VIK, er nu i Stockholm og tale med Per Stentved, præsidenten for kongressen ’09, om de ønsker SCANSECT har til kongressen. Invitationer til udvidet styremøde sendes ud omkring oktober måned og tilmeldingsfrist er medio […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christine Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra generalforsamlingen Referatet er ikke kommet retur fra kontrollanterne i Örebro, men kommer snart. Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Konstituering af styret Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Conny Andersson Sekretær: Pia Sprogøe Materialeforvalter: Christina Edvinsson Note fra Conny: send en mail til ham om at […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson og Pia Sprogøe Afbud: Christine Edvinsson   Referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. Pia mangler at følge op på hvor fanen/flaget med SCANSECT logoet er endt efter kongressen på Island. SCANSECT kongres i København 2008 Program: Der er rettet på hjemmesiden for kongressen så det nu fremgår af Marx Runge er […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christine Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson   1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. Else skriver til Marx Runge, der er præsident for den kommende kongres i København om de punkter/mangler der blev diskuteret på det udvidede bestyrelsesmøde i Hjo, Sverige. 2. Abstracts Det blev besluttet på sidste generalforsamling at VIK […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelses og komitemøde

Deltagere: Else Nygreen, Christine Edvinsson, Micael Appelblad, Louise Bellaiche, Líney Símonardottír, Marx Rung og Pia Sprogøe Afbud: Christer Ericson, Vivian Høyland og Conny Andersson   SCANSECT kongressen i København Referatet fra fælles bestyrelsesmøde med SATS i København den 7. december blev gennemgået. Tidspunkt for generalforsamling: På fællesmødet blev det vedtaget at man ønskede at holde […]