Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Arve Mongstad og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson   1. Konstituering af bestyrelsen Arve bydes velkommen til bestyrelsen, men da ikke alle deltog i mødet udsættes konstitueringen til næste telemøde i oktober. 2. Foreløbigt referat fra generalforsamlingen Pia har i denne uge ingen PC og har derfor ikke kunnet lave referatet færdigt, […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Tilstede: Else Nygreen, Linda Önsten og Pia Sprogøe   Mål for møderne i uddannelseskomiteen At organisere PV-kurser hvert 4. år, dvs. næste er 2013. Finde en repræsentant til bestyrelsen af SCANSECT. Deltage i ICEBP møder. Lave retningslinjer for perfusion i Skandinavien. Lave er nordisk register for perfusionsdata. Delmål for at nå målet om dokumentation i […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Referat fra forrige telemøde Else sender senere referatet fra udvidet bestyrelsesmøde på DANSECT’s årsmøde. Godkendt. Generalforsamlingen – dagsorden Fra NORSECT er Conny Andersson på valg og modtager ikke genvalg. Fra DANSECT er Pia Sprogøe på valg og modtager genvalg. I 2009 var fra SWESECT Christina […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson   Referat fra forrige telemøde Godkendt. Generalforsamlingen 2010 Varslet 9. marts 2010. Budget De forskellige poster blev gennemgået og Conny sender det til bestyrelsen. Regnskabet er d.d. sendt til revisorerne. Kontingent fra DANSECT & NORSECT er kommet ind for 2009 + ’10. SWESECT har […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra forrige telemøde Litauen har sag ja til at arrangere kongressen 2012 hvis ”industrien” accepterer at mødet holdes der. Else og Líney vil i så fald være tæt knyttet til planlægningen af kongressen og introducere dem til ”kogebogen”. Referatet godkendt. Referat fra mødet […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe GODT NYTÅR fra generalsekretæren! Referat fra fællesmøde med SATS Angående fordeling af evt. overskud fra kongresserne kan bestyrelsen gå ind for at et overskud deles i 4 dele: 1 til det center der arrangerer kongressen, 1 til SATS og 1 til SCANSECT. Den sidste del […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson   Referat fra sidste telemøde Referat fra generalforsamlingen er godkendt og sendt til alle centre. Else har modtaget en CD med billeder fra kongressen i Stockholm. De bliver lagt ud på hjemmesiden først i november. Referatet godkendes Mødeplan og vigtige datoer i 2009 Den […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra generalforsamling Er endnu ikke kommet retur fra Oslo, men Pia har sendt mail d.d. til Vivian Høyland om dette. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen forsætter med samme konstituering som før generalforsamlingen. ICEBP repræsentant Repræsentantskabet overgår til Uddannelses komiteen da Micael Appelblad ikke har […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Conny Andersson, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   Referat fra sidste møde Louise Bellaiche har været i Stockholm i det tidlige forår, men af hensyn til evt. ændringer på kongressen er det for sent og fremover skal et tilsvarende møde holdes mindst 1 år før kongressen. Godkendt. Revidering af kogebøgerne Kogebøgerne er […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Conny Andersson   Referat fra udvidet styremøde Anne Louise Bellaiche, formand for VIK, er nu i Stockholm og tale med Per Stentved, præsidenten for kongressen ’09, om de ønsker SCANSECT har til kongressen. Invitationer til udvidet styremøde sendes ud omkring oktober måned og tilmeldingsfrist er medio […]