Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Kicki Edvinsson Sekretær: Pia Sprogøe Materialeforvalter: Camilla Nyeng 2. SCANSECT-mødet 2017 Mødet er 17-19. august i Helsinki. Se www.sats2017.fi.  Rækkefølgen af de fremtidige kongresser er DK, SE, N og IS, men Else skriver til Thomas for at […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde På sidste bestyrelsesmøde var regnskabet godkendt af revisorerne, men af uforklarlige årsager ikke for længst returneret til kassereren. Kicki rykkede for det og fik det retur. Godkendt 2. Programmet fra Reykjavik 2016 Programmet er nu på hjemmesiden, […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Scansect kongres i Bergen Overskud fra mødet, men ikke som i ”gamle” dage. 2. Generalforsamling 2016 Pia har sendt varsling ud og rykker Líney for et foreløbigt program. Else sender mail til SATS generalsekretær for at få en liste over hvor de kommende […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden og der er ikke kommet svar fra de inviterede foredragsholdere. For at undgå at vi fremover ikke kan få præsentationerne fra de der ønsker at skrive en artikel kan vi spørge […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden. Diplomer er sendt til Else til underskrivelse, men da der er fejl i dem, sender Pia nye til Else. Der er fejl i referatet. De der er på valg til […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Ikke alle har indsendt kopi af deres PPPræsentationerne. Kicki kontakter de to fra Göteborg og de inviterede foredragsholdere? Pia har glemt at lave nye diplomer! Det vil der snart blive rette op på. 2. Velkommen til NORSECT’s […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogoe   1. Referat fra generalforsamlingen Ikke retur fra Trondheim, men der er rykket for det. Fremover må det præciseret at referatet skal retur efter 2 uger. 2. Opsummering fra SCANSECT kongressen i Gøteborg Møde i slutningen af november, men der forventes et lille overskud. Et rigtigt godt […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Der var intet over- eller underskud fra kongressen i Aarhus. Godkendt. 2. Abstracts og priser Der er indsendt 12 abstracts og efter de sidste par års manglende indsendelse er der ikke afsat tid til alle abstracts. Vi […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Konstituering af bestyrelsen Else Nygreen: generalsekretær Christina Edvinsson: kasserer Pia Sprogøe: sekretær Arve Mongstad: materialeforvalter 2. Opsummering fra SCANSECT mødet i Aarhus Godt møde trods få abstracts. Godt med foredragsholdere om et emne vinklet fra flere sider. Der er ikke kommet svar fra […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Overskud fra kongressen i Vilnius Der er overskud fra kongressen og er gået ind på forkert konto. Vi har fået halvdelen af 1/3 af overskuddet. 3. Rejseudgifter for Staffan Svenmarker til Vilnius Udgifterne dækkes af SCANSECT, men […]