Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden. Diplomer er sendt til Else til underskrivelse, men da der er fejl i dem, sender Pia nye til Else. Der er fejl i referatet. De der er på valg til […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Ikke alle har indsendt kopi af deres PPPræsentationerne. Kicki kontakter de to fra Göteborg og de inviterede foredragsholdere? Pia har glemt at lave nye diplomer! Det vil der snart blive rette op på. 2. Velkommen til NORSECT’s […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogoe   1. Referat fra generalforsamlingen Ikke retur fra Trondheim, men der er rykket for det. Fremover må det præciseret at referatet skal retur efter 2 uger. 2. Opsummering fra SCANSECT kongressen i Gøteborg Møde i slutningen af november, men der forventes et lille overskud. Et rigtigt godt […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Der var intet over- eller underskud fra kongressen i Aarhus. Godkendt. 2. Abstracts og priser Der er indsendt 12 abstracts og efter de sidste par års manglende indsendelse er der ikke afsat tid til alle abstracts. Vi […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Konstituering af bestyrelsen Else Nygreen: generalsekretær Christina Edvinsson: kasserer Pia Sprogøe: sekretær Arve Mongstad: materialeforvalter 2. Opsummering fra SCANSECT mødet i Aarhus Godt møde trods få abstracts. Godt med foredragsholdere om et emne vinklet fra flere sider. Der er ikke kommet svar fra […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe   1. Referat fra sidste møde Godkendt. 2. Overskud fra kongressen i Vilnius Der er overskud fra kongressen og er gået ind på forkert konto. Vi har fået halvdelen af 1/3 af overskuddet. 3. Rejseudgifter for Staffan Svenmarker til Vilnius Udgifterne dækkes af SCANSECT, men […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Arve Mongstad, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe.   1. Referat fra generalforsamlingen Referatet er først lige sendt til godkendelse hos kontrollanterne. Der var forud for årets kongres en del uklarhed om hvem og hvor meget SCANSECT skulle støtte kollegerne for at få flere abstracts tilsendt. Støtte gives kun til medlemmer og kun […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Arve Mongstad   1. Referat fra forrige telemøde Godkendt. 2. Varsling, årsberetning og regnskab til GF 2012 Varsling sendt ud den 21. februar. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være generalsekretæren i hænde senest den 17. maj. Else og Christina holder møder over Skype og får budget […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe Afbud: Arve Mongstad   1. Referat fra forrige telemøde Godkendt. 2. Overskud fra Tampere og fordeling af overskuddet Vi har ikke kunnet få oplyst fordelingsnøglen, men da SATNU har fået tilsendt det samme beløb som SCANSECT er overskuddet sikkert delt i 3 og SATNU og SCANSECT har […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Arve Mongstad og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson (med på et ekstra telemøde m. EN)   1. Referat fra forrige telemøde Godkendt. 2. Konstituering af bestyrelsen Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Christina Edvinsson Sekretær: Pia Sprogøe Materialeforvalter: Arve Mongstad 3. Referat fra Toronto-mødet Et godt og intensivt møde. ICEBP opfordrer SCANSECT’s UDK til […]