Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen  Generalsekretær Else Nygreen  Kasserer Anki Olsson  Sekretær Pia Sprogøe  Materialeforvalter Camilla Nyeng 2. Forslag til ansøgning om firmastøtte til en uddannelsesfond Else har lavet et forslag til dette, men er ikke færdig med det endnu og derefter sendes det rundt til […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste telemøde. Regnskab endnu ikke godkendt – der mangler et par bilag m.m. Budget ikke lavet endnu. Pia har spurgt til om generalforsamlingen kan flyttes til kl. 14-15, men ikke fået svar endnu fra Casper Seidelin. Else […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Anki Olsson 1. Konstituering av styret Generalsekretær: Else Nygreen Vice Generalsekretær: Carina Dyht Led Sekretær: Pia Sprogøe Kasserer: Else Nygreen, senere Anki Olsson Materieleforvalter: Camille Nyeng Registrering av styremedlemmer i B-registeret. Anki, Carina og Camilla mangler at sende kopi af pas til bank […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Else undersøger om NORSECT har betalt kontingent og rykker Tomas for svar ang. kommende kongresser. Referatet blev godkendt. 2. Indkomne abstracts og evt. priser Der er indkommet 5 abstracts hvoraf 4 er godkendt af kongressen og […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Camilla Nyeng 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Regnskab og budget Regnskabet er revideret og godkendt. Meget lille overskud fra kongressen i Island. Else hører om det stemmer. Kontingentet er ikke opkrævet for NORSECT, men Else og Kicki sender en reminder. […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe (referent) Afbud: Christina Edvinsson 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Velkommen til kandidat til generalsekretær posten Velkommen til Carina Dyhr Led fra Odense. Else er på valg til sommer, men modtager gerne genvalg, så Carina har mulighed for at blive sat ind […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Kicki Edvinsson Sekretær: Pia Sprogøe Materialeforvalter: Camilla Nyeng 2. SCANSECT-mødet 2017 Mødet er 17-19. august i Helsinki. Se www.sats2017.fi.  Rækkefølgen af de fremtidige kongresser er DK, SE, N og IS, men Else skriver til Thomas for at […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde På sidste bestyrelsesmøde var regnskabet godkendt af revisorerne, men af uforklarlige årsager ikke for længst returneret til kassereren. Kicki rykkede for det og fik det retur. Godkendt 2. Programmet fra Reykjavik 2016 Programmet er nu på hjemmesiden, […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Scansect kongres i Bergen Overskud fra mødet, men ikke som i ”gamle” dage. 2. Generalforsamling 2016 Pia har sendt varsling ud og rykker Líney for et foreløbigt program. Else sender mail til SATS generalsekretær for at få en liste over hvor de kommende […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden og der er ikke kommet svar fra de inviterede foredragsholdere. For at undgå at vi fremover ikke kan få præsentationerne fra de der ønsker at skrive en artikel kan vi spørge […]