Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Christina Edvinsson Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Else undersøger om NORSECT har betalt kontingent og rykker Tomas for svar ang. kommende kongresser. Referatet blev godkendt. 2. Indkomne abstracts og evt. priser Der er indkommet 5 abstracts hvoraf 4 er godkendt af kongressen og […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Christina Edvinsson, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe Afbud: Camilla Nyeng 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Regnskab og budget Regnskabet er revideret og godkendt. Meget lille overskud fra kongressen i Island. Else hører om det stemmer. Kontingentet er ikke opkrævet for NORSECT, men Else og Kicki sender en reminder. […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe (referent) Afbud: Christina Edvinsson 1. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2. Velkommen til kandidat til generalsekretær posten Velkommen til Carina Dyhr Led fra Odense. Else er på valg til sommer, men modtager gerne genvalg, så Carina har mulighed for at blive sat ind […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Konstituering af bestyrelsen Generalsekretær: Else Nygreen Kasserer: Kicki Edvinsson Sekretær: Pia Sprogøe Materialeforvalter: Camilla Nyeng 2. SCANSECT-mødet 2017 Mødet er 17-19. august i Helsinki. Se www.sats2017.fi.  Rækkefølgen af de fremtidige kongresser er DK, SE, N og IS, men Else skriver til Thomas for at […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde På sidste bestyrelsesmøde var regnskabet godkendt af revisorerne, men af uforklarlige årsager ikke for længst returneret til kassereren. Kicki rykkede for det og fik det retur. Godkendt 2. Programmet fra Reykjavik 2016 Programmet er nu på hjemmesiden, […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent) 1. Scansect kongres i Bergen Overskud fra mødet, men ikke som i ”gamle” dage. 2. Generalforsamling 2016 Pia har sendt varsling ud og rykker Líney for et foreløbigt program. Else sender mail til SATS generalsekretær for at få en liste over hvor de kommende […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden og der er ikke kommet svar fra de inviterede foredragsholdere. For at undgå at vi fremover ikke kan få præsentationerne fra de der ønsker at skrive en artikel kan vi spørge […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Mangler fortsat et par præsentationer til hjemmesiden. Diplomer er sendt til Else til underskrivelse, men da der er fejl i dem, sender Pia nye til Else. Der er fejl i referatet. De der er på valg til […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:  Else Nygreen, Christina Edvinsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe   1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Ikke alle har indsendt kopi af deres PPPræsentationerne. Kicki kontakter de to fra Göteborg og de inviterede foredragsholdere? Pia har glemt at lave nye diplomer! Det vil der snart blive rette op på. 2. Velkommen til NORSECT’s […]

Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:    Else Nygreen, Christina Edvinsson og Pia Sprogoe   1. Referat fra generalforsamlingen Ikke retur fra Trondheim, men der er rykket for det. Fremover må det præciseret at referatet skal retur efter 2 uger. 2. Opsummering fra SCANSECT kongressen i Gøteborg Møde i slutningen af november, men der forventes et lille overskud. Et rigtigt godt […]