Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla Riiser, Pia Sprogøe og Camilla Nyeng 1. Restancer i kontingenter fra Island og Sverige Der mangler fortsat indbetaling af kontingent fra medlemmerne i Island og Sverige. Camilla Riiser har forsøgt at få kontakt i Sverige og forsøger igen. Camilla Riiser skriver til Liney i Island vedrørende dette. 2. Swesect repræsentant Det har været […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser og Pia Sprogøe Afbud: Camilla Nyeng 1. Slutregnskab SCANSECT 2019 Camilla R. har fået kontakt til SATS, men pengene er endnu ikke modtaget.  2. Generalforsamling Varsling af generalforsamlingen Camilla R. sender indkaldelsen ud til alle medlemmer i Danmark, Norge, Sverige og Island og med link til mødet. Camilla R. fungerer som ordstyrer og mødet det kører via Zome. Laver beretning, har ikke hørt fra […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe Afbud: Anki Olsson 1. Slutregnskab SCANSECT 2019 Camilla R. har fået kontakt til SAST og pengene, om end små, overføres til os. 2. SCANSECT kongresserne 2021 i Bergen og 2022 i Helsinki. Camilla R. skriver til VIK og fortæller om bestyrelsens holdning til antal af priser afhænger […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Camilla W. Riiser, Anki Olsson, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe Afbud:         Anki Olsson 1. Overtagelse af kassererposten Anki mangler fortsat at få et D-nummer for at kunne overtage posten som kasserer. Camilla N. spørger Else om at få adgang til kontoen også. 2. Kongressen 2019 Camilla R. kontaker Erik Bratz for at høre om […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Anki Olsson, Camilla Nyeng, Camilla W. Riiser, Pia Sprogøe 1. Overtagelse af kassererposten Anki mangler fortsat at få et D-nummer for at kunne overtage posten som kasserer. Heldigvis har Camilla R. allerede et norsk personnummer. Camilla N. sørger for at få formaliteterne i orden i banken der er i Trondheim. 2. Regnskab […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Anki Olsson og Pia Sprogøe Afbud: Camilla Nyeng og Camilla W. Riiser 1. Godkendelse af sidste referat Camilla R. undersøger mht. overskuddet fra kongressen 2018 i København. Else sender en rykker til København. Program er nu kommet på hjemmesiden, men der mangler information på hjemmesiden om at det er en SATS, SCANSECT […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe Afbud: Anki Olsson og Camilla W. Riiser   1. Godkendelse af sidste referat Camilla R. undersøger mht. overskudet fr kongressen 2018 i København. Godkendt. 2. Program i Stockholm Programmet der meget tomt – ikke noget perfusionsrelevant. En mail fra kontakterne i Stockholm lader det til at vi […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson, Camilla W. Riiser og Pia Sprogøe 1. Godkendelse af sidste referat Pia er ikke helt færdig med listen over svenske perfusionister, men arbejder videre med den. Camilla R. Undersøger mht. overskudet fra kongressen 2018 i København. Hjemmesiden er sidste år betalt af DANSECT, så årets regning vil blive […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng og Pia Sprogøe Afbud: Anki Olsson 1. Godkendelse af sidste referat Mangler stadig en liste over de svenske perfusionister og Pia sender en mail om forespørgsel til centrene hun har adresse på. Godkendt. 2. Registrering Camilla er kontaktperson i Brønnøysundregisteret og har nu ansvar for fremtidige registreringer. Anki må sende en verificeret kopi […]

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson og Pia Sprogøe. 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt. 2. Registrering Else har regstreret Pia, Camilla og sig selv i Brønnøysundregisteret. Der skal sendes andre papirer for Anki for at blive registreret. Anki må have et D-nummer. Camilla registreres som kontaktperson i Brønnøysundregisteret og får ansvar for at […]