Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Christina Edvinsson og Pia Sprogøe (referent)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
På sidste bestyrelsesmøde var regnskabet godkendt af revisorerne, men af uforklarlige årsager ikke for længst returneret til kassereren. Kicki rykkede for det og fik det retur.
Godkendt

2. Programmet fra Reykjavik 2016
Programmet er nu på hjemmesiden, men det er ikke tilgængelig i en printervenlig version.
Generalforsamlingen er fredag morgen kl. 1615-1645.

3. Priser på kongressen
Vi har tidligere haft følgende priser:

  • Best Perfusionist Paper Presentation
  • Best First Time Perfusionist Paper Presentation
  • Best Perfusion School Graduation Paper Presentation
  • Best Case Report Presentation
  • Best Perfusionist Poster Presentation

Måske kan vi få støtte fra enkelte firmaer. Vi prøver at høre hvem der kan støtte og på hvilken måde. Hvad skal vi gøre for at gøre det rigtigt. Else og Kicki kontakter firmaerne.
Frist for abstracts er 15. maj, så derefter tager vi stilling til om det er to eller tre priser vi uddeler.

4. Fremtidige kongresser
Mangler. Else vender tilbage med svar på næste møde.

5. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen
Vi skal se at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Kicki ønsker ikke genvalg næste år, så hun henvender sig til SWESECT og ser sig om efter en evt. kandidat.
En evt. ny generalsekretær er næste gang en fra DANSECT og kunne meget gerne i næste valgperiode køre ”parløb” med Else.

6. Eventuelt
Næste telemøde 13. juni kl. 18-19.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.