Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Anki Olsson og Pia Sprogøe.

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.

2. Registrering
Else har regstreret Pia, Camilla og sig selv i Brønnøysundregisteret. Der skal sendes andre papirer for Anki for at blive registreret. Anki må have et D-nummer.
Camilla registreres som kontaktperson i Brønnøysundregisteret og får ansvar for at registrere i fremtiden. Camilla og Else holder et telemøde i morgen rundt kl. 14? for at gennomføre dette. Signatur-ret gives i første omgang til Else og kassereren.

3. Kongressen 2019
Else har ikke fået kontakt til arrangørerne af kongressen i Stockholm og derfor er firmaerne endnu ikke kontaktet mhp. ansøgning om midler til støtte.
Else og Anki rejser en tur til Stockholm for at få kontakt med dem. Dette vil ske i slutningen af januar efter at Per Stensved kan bekræfte at han er tilstede. Líney spørges om hun har haft kontakt med KS i Stockholm.

4. Økonomi
Else har kontaktet Handelsbanken og lagt ved referatet, hvor der står at både hun og Anki fungerer som kasserer. Else har nu mulighed for at gå ind i banken med sin bank ID. Vi har hatt en nettbank som er blitt til en net-bedrift, Det innebærer at det er mer kontroll med transaksjonene, et krav fra EU. Else undersøger om Anki også kan komme inn på bank-kontoen med en bank ID.
Økonomien er pt. god.

5. Kommende bestyrelsesmøder
10. januar, 14. februar, 14. marts, 11. april, 9. maj og 13. juni 2019.

6. Eventuelt
Næste telemøde er torsdag den 10. januar 2019 kl. 1730.

 

Udgivet i Bestyrelsesmøder, Ikke kategoriseret.