Scansect-B11

Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Else Nygreen, Camilla Nyeng, Carina Dyhr Led og Pia Sprogøe

Afbud: Christina Edvinsson

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Else undersøger om NORSECT har betalt kontingent og rykker Tomas for svar ang. kommende kongresser.
Referatet blev godkendt.

2. Indkomne abstracts og evt. priser
Der er indkommet 5 abstracts hvoraf 4 er godkendt af kongressen og ikke den videnskabelige komite. 1 er accepteret som poster.
Det er SCANSECT der skal bedømme abstracts og beslutte hvilke priser der evt. skal uddeles. Else sender abstracts rundt til VIK’s medlemmer til bedømmelse.

3. Generalforsamling 2017
Ingen indkomne forslag.
Else kontakter Seppo om af vi flytter generalforsamlingen frem til kl. 1610-1700.

4. Tidspunkt for næste års kongres
Vi prøver at holde tæt kontakt med arrangørerne så vi kan få vore ønsker til kongressen påfyldt mht. tidspunkt for selve kongressen og klokkeslættet for generalforsamling.

5. Eventuelt
Intet.

Udgivet i Bestyrelsesmøder.