VIK

Rapport fra den videnskabelige komite 2007/2008

Udvalgs arbejde
Først og fremmest velkommen til Videnskabelig Komités nye medlem, Líney fra Island. Líney blev valgt ind i komitéen på sidste generalforsamling og har således nu haft sit første hele SCANSECT VIKOM-arbejdsår. Vi er glade for at have dig med, Líney!

Ønsket om at udvide Videnskabelig komité fra de hidtidige 3 til i alt 5 medlemmer, således at vi havde et medlem fra hvert af medlemslandene: Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland, kunne desværre ikke indfries sidste år, da der ikke kunne findes en finsk kandidat til komitéen. Vi ønsker dog stadig, at komitéen kommer til at bestå af 5 medlemmer, og er der igen i år ikke en finsk kandidat, så foreslår vi, at der vælges en fra et af de andre lande i Skandinavien.

Videnskabelig Komité deltog i Swesect-mødet i Hjo sammen med SCANSECT’s styregruppe og SCANSECT 2008’s præsident, Marx Runge. Vi havde nogle meget gode og udbytterige møder om den overordnede form af SCANSECT 2008-kongressen og om Videnskabelig Komités arbejde.

Der blev vedtaget nogle ændringer til Kogebogen, og denne er efterfølgende blevet opdateret.

Vi vil gerne lægge en liste over prismodtagere gennem årene ind på SCANSECT’s hjemmeside. Vi har desværre ikke en komplet liste, så vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I kan huske nogen, som vi har glemt. Besked til Generalsekretæren.

SCANSECT 2007
Der var 8 orale præsentationer på SCANSECT kongressen i Helsinki og en enkelt case report. Nogle af talerne var ikke perfusionister og kunne dermed ikke komme i betragtning til en pris.

Priserne i 2007:
BEST PERFUSIONIST PAPER PRESENTATION
Autotransfusion of mediastinal shed blood does not influence bleeding or need for allogeneic blood transfusion after coronary artery bypass surgery
Præsenteret af Helene Marberg.

BEST FIRST TIME PERFUSIONIST PAPER PRESENTATION
Ikke uddelt i 2007.

BEST PERFUSIONIST SCHOOL GRADUATION PAPER PRESENTATION
Ikke uddelt i 2007.

BEST CASE REPORT PRESENTATION
Anticoagulation during mechanical cardiac assist: APTT vs. thromboelastometry
Præsenteret af Tomi T. Niemi.

BEST PERFUSIONIST POSTER PRESENTATION
Ikke uddelt i 2007.

Abstracts til SCANSECT 2008:
Der indkom i år 10 abstracts til oral præsentation til SCANSECT. 9 indsendt direkte til SCANSECT, og et, som blev konverteret fra SATS til SCANSECT. 4 abstracts var manglefulde, men studierne syntes interessante, hvorfor forfatterne blev kontaktet og bedt om at skrive deres abstract om. 1 svarede ikke tilbage. Vi modtog 3 reviderede abstracts, og alle blev accepteret, hvilket resulterede i 9 accepterede abstracts til oral præsentation.

En forfatter har bedt om forlænget taletid, og dette accepteres med den begrænsning, at præsentationen ikke kan komme i betragtning til en pris, da den ikke konkurrerer på lige vilkår med de øvrige præsentationer.

Det er åbenbart usædvanligt, i hvert fald i lægekredse, at man beder forfattere om at skrive abstract om. Almindelig praksis er ”accepteret” eller ”afvist”, uden forklaring, og jeg har flere gange fået kommentarer angående dette. I skal vide, at når vi giver forfatterne til mangelfulde abstracts en chance for at skrive abstract’et om, er det en bevidst og velovervejet politik, som vi har valgt i SCANSECT’s videnskabelige komité. Vores holdning er for det første, at et studie eller en præsentation godt kan være værdifuld, selv om det oprindelige abstract er mangelfuldt, og derfor vil vi give forfatteren chancen for at skrive om, med anvisninger på, hvad der er galt med abstract’et, inden der bliver taget endelig beslutning om accept eller afvisning. For det andet at en afvisning uden forklaring er ubrugelig og frustrerende for forfatteren, og derfor vil vi altid begrunde en afvisning overfor forfatteren, i håb om at dette kan anspore ham til at indsende igen, men bedre.

Der var ikke flere abstracts, end at bedømmelses-diskussionerne kunne ordnes pr. mail. Meget økonomisk for SCANSECT og tidsbesparende for komitémedlemmerne. Komitéens beslutning blev meddelt kongresbureau’et og kongrespræsidenten.

Igen i år kom der ingen case report abstracts til oral præsentation, og det synes vi, er rigtig sørgeligt.

Case-report sessionen er fra SCANSECT styrets side tænkt som et forum til at præsentere usædvanlige cases, som oplæg til diskussion i et afslappet, skandinavisk forum, hvor vi kan udveksle erfaringer og måske få nogle gode tips til at tackle uvante perfusionsrelaterede situationer. Derfor vil vi igen opfordre jer til at huske, at når I har haft en usædvanlig eller mærkelig case, kunne den måske være et emne for en case report. Hvis I synes, det er svært at lave et case report abstract, vil VIKOM’s medlemmer gerne hjælpe med det!

For præcisionens skyld skal lige nævnes, at VIKOM modtager abstracts til bedømmelse uden forfatternavn, for at man ikke i bedømmelsen af abstracts bliver influeret af et evt. kendskab til forfatterne.

Når et medlem at VICOM indsender et abstract, deltager medlemmet ikke i bedømmelsen af dette abstract og heller ikke i bedømmelsen af præsentationen.

Opfordring
SCANSECT-kongresserne er hvad vi perfusionister gør dem til. Uden abstracts og foredrag fra os, vil denne kongres dø. Det er derfor vigtigt, at I bidrager til det faglige indhold, hvis I synes, at kongressen skal overleve.

Jeg vil opfordre jer til at arbejde på, at hvert center tilstræber at indsende mindst 1 abstract hvert år. Vi bør kunne vise, at perfusionisternes niveau siden perfusionsskolernes start hele tiden er blevet højnet. Vi ønsker at blive respekteret på lige fod med læger og andre akademiske faggrupper, som vi samarbejder med, men dette fordrer, at vi beviser vores faglighed – også på videnskabeligt niveau. Med det niveau, de skandinaviske perfusionister har nu, følger en konkret forpligtelse til at forske og videreudvikle vores fag. Gør vi ikke det, forbliver vi maskinister!

En af VIK’s opgaver er at stå til rådighed for kolleger, som ønsker hjælp i forbindelse med en videnskabelig undersøgelse, eller med udformning af abstract. Brug os. Vi vil gerne hjælpe!

 

Juni 2008
Anne Louise Bellaiche

Udgivet i Videnskabelig komite VIK / Uddannelseskomite UDK.