UDK

Rapport fra uddannelseskomiteen 2010/2011

Utdanningskomiteen (UDK) har hatt følgende sammensetning i 2010/2011:
Koordinator: Else Nygreen, NORSECTs representant 2009 – 2013
Medlem: Pia Sprogøe, DANSECTs representant 2007 – 2011
Medlem: Linda Önsten, SWESECTs representant 2007 – 2011

I SCANSECTs kokebok gjelder følgende regler for UDK.

Uddannelses Komite

Medlemmer

  • Minimum 3 personer, som har perfusionistuddannelse eller EBCP Grand-Personstatus

og som arbejder som perfusionist og er medlem af SCANSECT.

  • Vælges på Generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Genvalg er muligt. Det

tilstræbes, at medlemmerne af Uddannelses Komitéen kommer fra forskellige

SCANSECT-medlems-lande.

  • Komitéen vælger selv ved simpelt flertal en af komitéens medlemmer til at være

koordinator og straks derefter giver dette videre til generalsekretæren.

  • Koordinatoren er SCANSECT’s repræsentant i skolebestyrelsen.

Komitéens opgaver

  • Komitéen skal lave en 4-års plan for PV-kurser. (Perfusionist Videreuddannelse).
  • Komitéens medlemmer skal fungere som ressourcepersoner for nordiske perfusionistkolleger, som ønsker hjælp til afholdelse af kurser. (incl. UNIgodkendelse).
  • Budget indsendt af arrangørerne skal godkendes i samråd med bestyrelsen.
  • Komiteen afgør i samråd med bestyrelsen, hvor stor en evt. støtte skal være samt hvor stort et evt. underskud SCANSECT dækker.
  • Der afholdes årligt møder.
  • Holde tæt kontakt til de eksisterende skoler i Skandinavien m.h.t. opdatering af kurser.

Utdanningskomiteen har hatt kontakt via e-mail, skype og hatt et møte i Bergen 31. januar i år der det ble arrangert et kurs om det nye DMS (Data Management Systemet) som Sorin vil lansere til høsten 2011.

I 2007 og 2009 har SCANSECTs UDK arrangert høyaktuelle PV-kurs der Pia Sprogøe har gjort en fantastisk jobb. I 2011 vil det bli arrangert et nytt PV-kurs med tittelen ”Pumpflow” den 29. oktober 2011 i Odense og igjen er Pia primus motor.

Utdanningskomiteen har satt i gang et prosjekt for å bedre perfusjonsdokumentasjonen i Norden. På hvert vårt arbeidssted, Haukeland Universitetssykehus, Skejby Universitetssykehus og Sahlgrenska Universitetssykehus, vil vi prøve å lage en database med informasjon om kvaliteten på perfusjonen utført. Fremtidig mål er et Nordisk register. Dette blir et verktøy for å måle dagens praksis og kan brukes for å sammenligne med retningslinjer for perfusjon. Videre vil dette gi mulighet for å forbedre dagens praksis.

UDK har vært i samarbeid med europeiske perfusjonister i Belgia, England og Italia der vi diskuterer innholdet i et perfusjonsregister. Dette samarbeidet er kommet i stand via ICEBP-møtet som fant sted i Toronto i oktober 2010. Det har vært arrangert 4 Skype-møter og 10-12 juni vil vi møtes i Brussel for å arbeide mer i dybden med denne problematikken.

Som koordinator i UDK vil Else Nygreen delta på bestyrelsesmøte den 17. juni på den Skandinaviske Skolen i Århus og overvære dimmisjonen av de nyutdannede perfusjonistene som vil presentere sine master-thesis. Et av dem vil bli presentert på SCANSECT-møte i Tampere i August i år. Vi håper at vi får høre om alle på fremtidige SCANSECT-møter.

 

Bergen 25.mai 2011
Else Nygreen, Koordinator i UDK

Udgivet i Videnskabelig komite VIK / Uddannelseskomite UDK.