Årsberetning 2015/2016

På generalforsamlingen 2015 i Bergen var det valg på generalsekretær og representant for SWESECT. Else Nygreen og Christina Edvinsson tok gjenvalg.

Styret hadde følgende styresammensetning:

  • Generalsekretær: Else Nygreen
  • Sekretær: Pia Sprogøe
  • Kasserer: Christina Edvinsson
  • Materialforvalter: Camilla Nyeng

I løpet av året har vi hatt 3 møter, noen ganger over Skype og andre ganger som telefonkonferanse.  På disse møtene har vi snakket om hvilke priser som skal deles ut, planlegging av neste generalforsamling.

I SCANSECT er det totalt 108 medlemmer. Det er i alt 35 danske perfusjonister, 35 svenske perfusjonister, 3 islandske og 35 norske perfusjonister som er medlemmer.

Økonomien til SCANSECT er fortsatt god. Kongressen i Göteborg gav et overskudd på rundt 26 tusen NOK og i Bergen på 33 tusen NOK. Dette fører til at vi har inntekter omtrent som utgiftene. I år er overskuddet på rundt 6000 NOK.

Et av problemene har vært manglende deltakelse på grunn av at kongressen er blitt holdt i ferietiden slik som i år. Neste år er det i Helsinki og SCANSECT vil oppmuntre til at datoen blir 30 august-3 september og håper derfor at flere perfusjonister kan delta.

Endringer i avtale mellom medisinske firmaer og Eucomed vil medføre endringer i hvordan firmaene kan støtte opp om 3dje parts kongresser. Det vil fra 2017 ikke være mulig for firma å dekke for reise og opphold ved passiv deltakelse. Imidlertid vil den enkelte perfusjonist kunne søke om støtte for å kunne gi en presentasjon av et abstracts. Videre vil SCANSECT kunne søke om støtte til utdanningsformål og bruke pengene til å invitere perfusjonister til kongressen i og med at deltakelse gir kliniske poeng for å opprettholde den europeiske godkjenningen.

Dette året er det 10 innsendte abstrakter og det er tredje året vi har et godt antall med abstrakter. Mange av dem er fra de nyutdannede perfusjonistene i år. Fantastisk!

Det er mye arbeid som legges ned lokalt for å arrangere en slik kongress. En flott mulighet for deltakere til å få faglig påfyll og til å treffe våre skandinaviske kollegaer.

Bergen den 19. august 2016,
SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen

Udgivet i Generalforsamlinger.