Logo-scansect-NEW_lille_nude

Årsberetning 2012/2013

På generalforsamlingen 2012 i Vilnius var det valg på representanter for DANSECT og NORSECT. Pia Sprogøe og Arve Mongstad ble enstemmig gjenvalgt som DANSECTs representant og NORSECTs representant.

På andre telemøte i oktober konstituerte styret seg og fikk følgende sammensetning:

Generalsekretær: Else Nygreen
Sekretær: Pia Sprogøe
Kasserer: Christina Edvinsson
Materialforvalter: Arve Mongstad

I løpet av året har vi hatt 2 telefonmøter og er et tegn på at gamle saker er utdebattert og at det ikke er kommet til noen nye. Videre har det for min del vært et meget travelt år med underbemanning på arbeidsplassen som har gitt lite overskudd til SCANSECT.

Det har i år ikke vært noen kontakt med SATS. I tidligere år har vi prøvd å få en innflytelse på organiseringen av kongresser, fordeling av overskudd fra kongress mellom SCANSECT, SATS og SATNU, forbedring av SCANSECT & SATSs kongress. Et resultat av dette arbeidet er at fremtidige kongresser også blir arrangert i andre byer enn hovedstedene. Det er allikevel SATS som setter dagsorden og i år har vi tatt et hvileskjær i kontakten med dem.

I Scansect er det totalt 115 medlemmer. Det er i alt 42 danske perfusjonister, 35 svenske perfusjonister, 3 islandske og 35 norske perfusjonister som er medlemmer. Medlemstallet er stabilt.

Økonomien til SCANSECT er meget god og gir oss muligheter for å sette i verk tiltak for å fremme faglig utvikling i de skandinaviske/nordiske landene.

Antall abstracter som blir innsendt er stabilt lavt i antallet.

Jeg gleder meg til vår 33 kongress sammen med SATS og SATNU i Århus i august i år. Det er mye arbeid som legges ned lokalt for å arrangere en slik kongress og det sveiser oss alle mer i sammen. Jeg håper at alle vil støtte opp om disse kongressene i fremtiden ved å delta aktivt slik at vi kan holde på denne flotte tradisjonen.

Bergen den 19. august 2013
SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen

Udgivet i Generalforsamlinger, Referater.