Årsberetning 2013/2014

På generalforsamlingen 2013 i Aarhus var det valg på generalsekretær og representant for SWESECT. Else Nygreen og Christina Edvinsson tok gjenvalg.

Styret hadde følgende styresammensetning:

Generalsekretær: Else Nygreen
Sekretær: Pia Sprogøe
Kasserer: Christina Edvinsson
Materialforvalter: Arve Mongstad

I løpet av året har vi hatt 3 møter, noen ganger over Skype og andre ganger som telefonkonferanse. På disse møtene har vi snakket om hvilke priser som skal deles ut, planlegging av neste generalforsamling, budsjettering av post-graduate –kurset, den økonomiske stillingen med mer.

I SCANSECT er det totalt 108 medlemmer. Det er i alt 35 danske perfusjonister, 35 svenske perfusjonister, 3 islandske og 35 norske perfusjonister som er medlemmer.

Pia Sprogøe har nok en gang organisert et nytt post-graduate kurs med høyt faglig innhold. Det holdes den 25. oktober 2014 med tittelen « A bloody work». Håper at mange kan delta på dette kurset der en kan få nyttig oppdatering om hvordan vi kan ivareta pasientene best mulig når det gjelder bruk av blodtransfusjoner, autotransfusjon, og eventuelt andre tiltak for å optimalisere konserveringen av pasientens blod.

Økonomien til SCANSECT er fortsatt god. Kongressen i Aarhus gav ikke noe overskudd og fører til at vi nå får et underskudd som tærer på den kapitalen vi har opparbeidet oss. Et av problemene har vært manglende deltakelse på grunn av at kongressen er blitt holdt i ferietiden. I år blir SCANSECT-møtet holdt fra 3-5 september og håper derfor at flere perfusjonister kan delta.

Dette året er det rekord i antall innsendte abstrakter. Mange av dem er fra de nyutdannede perfusjonistene i år. Fantastisk!

Det er mye arbeid som legges ned lokalt for å arrangere en slik kongress. En flott mulighet for deltakere til å få faglig påfyll og til å treffe våre skandinaviske kollegaer.

 

Bergen den 14. august 2014

SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen

Udgivet i Generalforsamlinger, Referater.