Årsberetning 2006/2007

SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen

På generalforsamlingen 2006 i Reykjavik ble det gjenvalg av DANSECTs representant, Pia Sprogøe i styret. Hilde-Gunn Antonsen ble valgt som representant for NORSECT i styret. På det første telemøte konstituerte styret seg og har følgende styresammensetning:

Generalsekretær: Else Nygreen
Sekretær: Pia Sprogøe
Kasserer: Hilde-Gunn Antonsen
Styremedlem: Kerstin Björk

Etter Generalforsamlingen og frem til nå har vi hatt seks telefonmøter og har planlagt et til i juni. På telefonmøtene har vi diskutert hvordan vi skal kunne få de finske perfusjonistene med i SCANSECT. Vi har oversatt vedtekter og koke-bok til engelsk slik at de finske perfusjonistene kan sette seg inn i hva SCANSECT står for. Vi har invitert den finske presidenten for Helsinki møtet i år, Markku Salmenperä, til det utvidete styremøtet i SCANSECT men det var dessverre ikke mulig for ham å delta. Vi vil fortsette arbeide for å se om finnene ønsker å være en del av SCANSECT og hvordan SCANSECT skal forholde seg til den finske situasjonen.

Som tidligere år vil vi om det kommer inn mange og gode nok abstracts, dele ut awards i fem ulike kategorier.

  • Beste perfusjonspapir 1000 €
  • Beste førstegangspresentasjon 500 €
  • Beste studentarbeid presentasjon 500 €
  • Beste Case Report 500 €
  • Beste Poster 300 €

Medlemmene i den vitenskapelige komiteen vil gi praktisk bistand dersom det er nødvendig og ønskelig for perfusjonister som vil bidra faglig under kongressen. Videre arbeides det med gode metoder for evaluering av abstracts og at det skal være mange nok tilstede under SCANSECT-møtene til å vurdere den enkelte av priskandidatenes presentasjoner.

Deltakelsen blant perfusjonistene på SCANSECT- møtet i 2006 var på xx perfusjonister: 12 norske, 14 danske, 12 svenske og 3 islandske. Dette var en bra deltakelse når man tar i betraktning at møtet fant sted i ferietiden. Totalt sett var det også en rekordstor deltagelse. Reykjavik og Island er nok også et spesielt og eksotisk kongress-sted. I fremtiden vil det arrangeres på Island hvert femte år.

I mars 2007 hadde vi et utvidet styremøte der medlemmene i styret, komiteene og presidenten til kommende SCANSECT-møte var innkalt. Møtet fant sted på DANSECTs årlige møte. På dette styremøte var det særlig de praktiske gjøremål ved det faglige SCANSECT-møtet og Generalforsamlingen som ble drøftet. Styremøtet sikrer at styremedlemmene og komiteemedlemmene blir godt kjent, SCANSECT–styret får anledningen til å bli kjent med de danske perfusjonistene og samtidig gi indirekte økonomisk støtte til det nasjonale møtet til DANSECT. DANSECTs sitt faglige program var spennende og gav et rikt utbytte.

Økonomisk er situasjonen meget god. Styret har derfor bestemt å sponse et videreutdanningskurs angående cerebral proteksjon som vil finne sted i Odense. SCANSECT vil dekke kursutgiften inkludert en del av kostpengene. Det vil bli søkt om at kurset skal bli godkjent for EBCP-poeng. Ved å støtte på denne måten håper vi at mange får anledning til å delta på dette videreutdanningskurset og at det er med på å holde oss oppdatert.

I år har SCANSECT fått sin egen hjemmeside: www.scansect.org som vi er meget stolte av, og som fra neste år vil erstatte den informasjonen om SCANSECT som til nå er lagt ut på de ulike nasjonale hjemmesidene. Morten Reumert har laget den flotte hjemmesiden vår og er web-redaktør. De ulike arrangørene av SCANSECT-møtene vil kunne bruke denne som web-addresse for informasjon om kongressen og registrering av abstracts og deltakelse. Informasjonen om det finske møtet i år har vært mangelfull og kan kanskje føre til en lavere deltakelse. Med denne hjemmesiden håper vi å informere bedre og at intresserte vet hvor de kan finne aktuell informasjon.

SCANSECT –styret har også etablert kontakt med EBCP for å arbeide for at Sverige og Danmark skal kunne få en nasjonal godkjenning ved å etablere en europeisk plattform for en slik autorisasjon.

Jeg håper på at deltakelsen ved årets SCANSECT-møte i Finland blir god. Postkardiotomi-hjertesvikt er temaet i felles-sesjonen og fremtidens perfusjon, isolert limb-perfusjon, blødning postoperativt er tema ved SCANSECTs sin sesjon.

 

Bergen den 18. mai 2007
SCANSECT v/Generalsekretær Else Nygreen

Udgivet i Referater.